en-US
 
  • Site
  • Web
Search
FILLUAN TRAJNIMET PROFESIONALE NË SEKTORIN E BLEGTORISË 2019
e martë, 19 mars 2019

FILLUAN TRAJNIMET PROFESIONALE NË SEKTORIN E BLEGTORISË 2019


Filluan trajnimet profesionale në blegtori me kandidatë nga komuna e Vushtrrisë dhe Mitrovicës, trajnimet do të zgjasin 35 ditë dhe do të jënë të organizuara në 14 module.


TË RIATDHESUARIT NDIHEN TË PËRKRAHUR DHE TË SIGURTË PËR TË JETUAR NË KOSOVË
e mërkurë, 13 mars 2019

TË RIATDHESUARIT NDIHEN TË PËRKRAHUR DHE TË SIGURTË PËR TË JETUAR NË KOSOVË


Z. Ilaz Kajtazi i riatdhesuar nga Gjermania është përfitues i projektit të zbatuar nga IADK “Përfshirja ekonomike e të riatdhesuarve përmes bujqësisë në zonat rurale dhe ngritja e kapaciteteve përmes trajnimit profesional” në Komunën Skenderajt. Me këtë mbështetje familja Kajtazi do të ketë mundësi që të përdorë nxehjen 50kW në serrë me qëllim prodhimit të fidanëve, luleve dhe perimeve. Ky investim do të mundësojë më shumë të hyra dhe vend të sigurt të punës.


e hënë, 11 mars 2019

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN MARS 2019


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Mars 2019 në Departamentin e Hortikulturës ju lutem shfletoni artikujt.


MBAHET RAUNDI I DYTË I SESIONEVE INFORMUESE ME FERMËRET E KOMUNËS SË ZVEÇANIT
e hënë, 11 mars 2019

MBAHET RAUNDI I DYTË I SESIONEVE INFORMUESE ME FERMËRET E KOMUNËS SË ZVEÇANIT


Pas mbajtjes së sesioneve informuese, raundit të parë me datë 06.03.2019  në ndërtesën e komunës së Zvecanit është mbajtur raundi i dytë i sesioneve informuese ku kanë marrë pjesë 42 pjesëmarrës, si dhe në qendrën për komunitete në fshatin Lipë/Kelmend ku kanë marrë pjesë 10 pjesëmarrës, ndërsa  më datë 07.03.2019  në shkollat në fshatrave Boletin dhe Zhazhë  ku kanë marrë pjesë 19 pjesëmarrës janë mbajtur edhe raundi i dytë i sesioneve informuese me qëllim të sqarimit të kritereve dhe formës së aplikacioneve.


e martë, 5 mars 2019

SHPALLJE PËR APLIKIM NË KUADËR TË PROJEKTIT DRC


Ftohen të gjithë fermerët/përpunuesit/tregëtarët të vegjël në Komunën e Zveçanit që të aplikojnë për grante përmes plotësimit të aplikacionit.
PËRFUNDON PROGRAMI I PARË I TRAJNIMEVE NË PRODHIMTARI ORGANIKE TË BMA
e martë, 5 mars 2019

PËRFUNDON PROGRAMI I PARË I TRAJNIMEVE NË PRODHIMTARI ORGANIKE TË BMA


Nga data 25-28 Shkurt 2019 janë mbajtur 4 ditë trajnime me trajner: Prof.Ass. Dr. Enver Isufi për stafin e IADK-së, përfaqësuesit e komunave dhe pikat grumbulluese, të përzgjedhur për të ndjekur trajnimet profesionale në prodhimtarinë organike të bimëve mjekësorë dhe aromatike.


SESIONET INFORMUESE NË KUADËR TË PROJEKTIT DRC
e premte, 1 mars 2019

SESIONET INFORMUESE NË KUADËR TË PROJEKTIT DRC


Në këto sesione pjesëmarrësit janë informuar për aktivitetet e kësaj komponente, zbatimi i skemave të përbashkëta të granteve bujqësore ku projekti do të synojë grupet e margjinalizuara dhe/ose të cenuara në komunën e Zveçanit dhe t'i mbështesë ata në identifikimin e iniciativave të përbashkëta rurale/bujqësore.


IADK MBAN TRAJNIME PRAKTIKE - KRASITJA DIMËRORE E PEMËVE
e hënë, 25 shkurt 2019

IADK MBAN TRAJNIME PRAKTIKE - KRASITJA DIMËRORE E PEMËVE


Me qёllim tё ngritjes sё kapaciteteve profesionale tё fermerёve qё merren me kultivimin e pemёve, IADK ka organizuar trajnime praktike me fermer, ku janё demonstruar teknikat e krasitjes sё pemёve dhe janё dhёnё informacione pёr mirmbajtjen e pemishteve.


PËRFUNDOJNË SESIONET INFORMUESE NË KUADËR TË PROJEKTIT “MBËSHTETJA E ZINXHIRIT TË VLERAVE TË BMA PËRMES KRIJIMIT TË PUNËSIMIT DHE VAZHDIMIT TË EKSPORTIT”
e premte, 22 shkurt 2019

PËRFUNDOJNË SESIONET INFORMUESE NË KUADËR TË PROJEKTIT “MBËSHTETJA E ZINXHIRIT TË VLERAVE TË BMA PËRMES KRIJIMIT TË PUNËSIMIT DHE VAZHDIMIT TË EKSPORTIT”


Në kuadër të projektit janë organizuar gjithsej 10 sesione inoformuese në lidhje me objektivat, aktivitetet që do të ndërrmerren, fermerët që do të përkrahen dhe ndikimin që do ta këtë ky projekt.


e premte, 22 shkurt 2019

FTESË PËR APLIKIM PËR LAKTOFRIZ


Ftohen fermerët nga Komuna e Ferizajt që të aplikojnë për përfitimin e laktofrizave.
Page 9 of 102First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last