en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Entries for the 'Tendere' Category

e martë, 3 dhjetor 2019

SHPALLET TENDERI PËR AUDITIM


IADK shpall tenderin për auditimin e IADK-së dhe projekteve për 2019-2022.
e premte, 15 nëntor 2019

SHPALLET TENDERI PËR FURNIZIM ME THARËSE TERMIKE


IADK shpall tenderin për furnizim me tharëse termike sipas projektit 'Mbështetja e zinxhirit të vlerave të BMA përmes krijimit të punësimit dhe vazhdimit të eksportit', financuar nga donatori GIZ.


e enjte, 14 nëntor 2019

SHPALLET TENDERI PËR FURNIZIM ME INKUBATORË PËR MBIRJEN E FARAVE DHE TRAKË INSPEKTUESE PËR BMA


IADK shpall tenderin për furnizim me inkubatorë për mbirjen e farave dhe trakë inspektuese për bimë mjekësore aromatike (BMA), sipas projektit 'Mbështetja e zinxhirit të vlerave të BMA përmes krijimit të punësimit dhe vazhdimit të eksportit', financuar nga doantori GIZ.

e premte, 1 nëntor 2019

SHPALLET TENDERI PËR FURNIZIM ME PAJISJE PËR PËRPUNIM TË USHQIMIT


IADK shapll tenderin për furnizim me pajisje për përpunim të ushqimit, sipas projekteve CFD, UNDP dhe BftW.
e mërkurë, 7 gusht 2019

SHPALLET TENDERI PËR FURNIZIM DHE MONTIM ME SERRA 160m²


IADK shpall tenderin për furnizim dhe montim me serra 160m², sipas projektit "Mbështetja e ndërmarrësisë shoqërore dhe promovimi i fuqizimit social-ekonomik në komunitetet minoritare në Kosovë’, financuar nga donatori DRC.
e premte, 19 korrik 2019

NJOFTIM PËR OFERTË - Furnizim dhe montim me serra 100m²


IADK publikon Njoftimin për ofertë për furnizim dhe montim me serra 100m², sipas projektit "Trajnimi profesional dhe mundësitë për gjenerimin e të ardhurave në bujqësi për gratë dhe të rinjtë që jetojnë në zonat rurale të Kosovës”, financuar nga donatori CFD.
e martë, 26 mars 2019

NJOFTIM PËR OFERTË PËR FURNIZIM ME PAJISJE PËR BLETARI


IADK shpall Njoftimin për ofertë për furnizim mepajisje për bletari, ku do të përkrahen fermerë e komunave Skenderaj, Drenas, Klinë, Malishevë dhe Rahovec.
e premte, 22 mars 2019

NJOFTIMI PËR OFERTË PËR FURNIZIM ME MEKANIZËM BUJQËSOR


IADK shpall Njoftimin për ofertë për furnizim me mekanizëm bujqësor, ku do të përkrahen fermerë e komunave Skenderaj, Drenas, Klinë, Malishevë dhe Rahovec.
e mërkurë, 9 janar 2019

NJOFTIM PËR OFERTË - RITENDER


IADK publikon Njoftimin për ritender për furnizim me serra 200m².

e enjte, 20 dhjetor 2018

NJOFTIM PËR OFERTË


IADK shpall tenderin për furnizim dhe montim me serra 200m², financuar nga donatori GIZ, përmes projektit "Përfshirja ekonomike e të kthyerve përmes bujqësisë në zonat rurale dhe ngritja e kapaciteteve përmes formimit profesional ". 
Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last