en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Entries for the 'Përpunim' Category

BASHKËPUNIMI NË MES TË IADK-SË DHE KOMUNËS SE VITISË NË TRAJNIMIN E GRAVE TË INTERESUARA NË PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE
e premte, 29 korrik 2016

BASHKËPUNIMI NË MES TË IADK-SË DHE KOMUNËS SE VITISË NË TRAJNIMIN E GRAVE TË INTERESUARA NË PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE


Në bazë të Memorandumit të mirëkuptimit mes IADK dhe Komunës së Vitisë  i nënshkruar gjatë viti 2016 përveç tjerave janë  paraparë edhe aktivitetet me gratë të kësaj komune, siç janë 20 sesione  me temat :  higjiena personale dhe e pajisjeve, procesi i përpunimit te pemëve dhe perimeve, ruajtja e tyre , etj. 
CERTIFIKOHEN GRATË E SHOQATËS “GJELBINA” VITI
e premte, 29 korrik 2016

CERTIFIKOHEN GRATË E SHOQATËS “GJELBINA” VITI


Në kuadër të projektit “Përparësitë e sektorit privat në zonat rurale në Kosovë” projekt ky i financuar nga GiZ dhe zbatuar nga IADK, sot  më 29 Korrik është bërë certfikimi i 11 grave të shoqatës “Gjelbina” nga Sllatina Komuna e Vitisë.
NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN KORRIK 2016
e martë, 12 korrik 2016

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN KORRIK 2016


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Korrik 2016 në Departamentin e Blegtorisë, Hortikulturës dhe Përpunimit ju lutem shfletoni artikujt.

IADK ORGANIZON KATËR NGJARJE BRENDA DITËS
e shtunë, 9 korrik 2016

IADK ORGANIZON KATËR NGJARJE BRENDA DITËS


IADK në kuadër të aktiviteteve të shumta dhe projekteve të ndryshme që është  duke  zbatuar sot, njëkohësisht  ka organizuar disa ngjarje të rëndësishme  të cilat janë pjesë e punës dhe aktiviteteve të planifikuara  që më herët.


NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN QERSHOR 2016
e martë, 14 qershor 2016

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN QERSHOR 2016


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Qershor 2016 në Departamentin e Hortikulturës, Përpunimit dhe Blegtorisë ju lutem shfletoni artikujt.

CEREMONIA E ÇERTIFIKIMIT TË GRUPIT TË GRAVE TË VEJA
e martë, 14 qershor 2016

CEREMONIA E ÇERTIFIKIMIT TË GRUPIT TË GRAVE TË VEJA


Më datë 26.05.2016 është organizuar  ceremonia e certifikimit të 40 grave të veja të cilat kanë përfunduar 10 sesioneve të trajnimeve  në prodhimin e ushqimit  si dhe 18 gra të veja të cilat kanë përfunduar trajnimet në ndërmarrësi për vitin 2016. Këto trajnime i kanë ndjekur 41 por janë certifikuar 40 në bazë të  kriterit të vijueshmërisë së trajnimeve (80%). Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë 58 pjesëmarrës, pjesëmarrës nga zyra e BE–së, MPMS, zyrat e punësimit,  komunat, gratë e veja si dhe stafi i IADK-së.
 PËRFUNDOJNË TRAJNIMET NË NDËRMARRËSI
e martë, 14 qershor 2016

PËRFUNDOJNË TRAJNIMET NË NDËRMARRËSI


Në përputhje me projektin IADK ka organizuar 7  sesione të trajnimeve për ndërmarrësi për grupin e grave të përberë prej 18 gra të veja, të cilat janë trajnuar gjate këtij viti 2016 për të siguruar bazën për menaxhim efikas të bizneseve të vogla. Në këtë trajnim  12 gra janë  përzgjedhur për angazhim në 3 bufet në 3 shkollat e tri komunave:  Mitrovicë, Vushtrri dhe Drenas.

VIZITA STUDIMORE NË REPUBLIKËN ÇEKE
e premte, 27 maj 2016

VIZITA STUDIMORE NË REPUBLIKËN ÇEKE


Në kuadër të projektit “ Fuqizimi ekonomik dhe ngritja e kapaciteteve të grave të veja në Regjionin e Mitrovicës’’2014 – 2016 me qëllim të ndërtimit të kapacitetit të grave dhe aktorëve tjerë dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e projektit është organizuar vizita studimore 5 ditore në Republikën Çeke.

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN MAJ 2016
e enjte, 12 maj 2016

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN MAJ 2016


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Maj 2016 në Departamentin e Blegtorisë, Hortikulturës dhe Përpunimit ju lutem shfletoni artikujt.
PERZGJIDHEN 12 GRA TË VEJA TË CILAT DO TË ANGAZHOHEN NË BUFET E 3 SHKOLLAVA PËR VITIN 2016
e premte, 22 prill 2016

PERZGJIDHEN 12 GRA TË VEJA TË CILAT DO TË ANGAZHOHEN NË BUFET E 3 SHKOLLAVA PËR VITIN 2016


Përzgjidhen 12 gra të veja të cilat do të angazhohen –vetëpunësohen në 3 bufet e shkollave të parapara për vitin 2016 në komunën e Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Drenasit.
Page 11 of 28First   Previous   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Next   Last