en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Entries for the 'Hortikulturë' Category

e mërkurë, 29 maj 2013

NJOFTIM PËR OFERTË


Puna: Instalimi i sistemit të ngrohjes së ujit nëpërmjet energjisë diellore për pasterizimin e perimeve

Vendi dhe koha për ekzekutim: Verbovc, Drenas
e mërkurë, 29 maj 2013

NJOFTIM PËR OFERTË


Puna: Furnizim me fidanë të dredhëzës si dhe inputet tjera përcjellëse 

Vendi dhe koha për ekzekutim: Fshatrat e Komunave: Mitrovicë, Zubin Potok, Leposavic,   Zvecan, Vushtrri, Skenderaj 

Ka përfunduar ngritja e 6 serrave për prodhimin e perimeve
e mërkurë, 15 maj 2013

Ka përfunduar ngritja e 6 serrave për prodhimin e perimeve


Në kuader të projektit Promovimi i Shërbimeve të Turizmit Rural dhe Infrastrukturës në Zonën Shalës, të financuar nga  Bashkimi Evropian dhe implementuar nga IADK, ka përfunduar aktiviteti i parë i këtij projekti, që përfshinë ndërtimin e 6 serrave me sipërfaqe nga 100m², në të cilat do të prodhohen perime të freskëta organike.

Prognozë për shfaqjen e sëmundjes së Kromës tek Molla
e mërkurë, 8 maj 2013

Prognozë për shfaqjen e sëmundjes së Kromës tek Molla


Pas monitorimit të vazhdueshëm  përmes stacionit  meteorologjike  të vendosura në  fshatin Vaganice  komuna e Mitrovicës  kemi  sinjale se më  datë  7 Maj  kemi një infeksion të lehtë nga Kroma e Mollës. Ketë mund ta shohim edhe përmes raportit dhe grafitit  të nxjerr nga te dhënat e stacioneve meteorologjike.


Teknologjia e Rigonit bardhë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia e Rigonit bardhë


Rigoni bardhë  është  bimë  shumë vjeçare, e gjelbër, gjysmë  shkurre nga familja Lamiace. Karakterizohet me sistem rrënjor shumë  të  fuqishëm dhe jashtëzakonisht të degëzuar me shumë  rrënjë  të  imëta. Pjesa mbitokësore karakterizohet nga një  numër i madh i kërcejve me gjatësi (60-80cm), të  cilët më  afër sipërfaqes së  tokës janë  të drunjëzuar dhe shpesh shtrihen. Gjethet janë  të  imëta me gjatë si 3-4 cm me bishta të  shkurtër kurse lulet me ngjyrë  të  bardhë  në  të  verdhë  dhe krejt bima ka një  erë  shumë  të  këndshme. Bima mirë i qëndron kositjes. Rigoni bardhë  mbetët në  të  njëjtën sipërfaqe prej 3-5 vjet
Teknologjia kultivimit të mëllages së zeë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia kultivimit të mëllages së zeë


Është një lloj bime jashtëzakonisht e përhapur, gjendet në të gjitha kontinentet, gjendet në të gjitha vendet në Kosovë, gjendet zakonisht skaj rrugëve, në kullosa, oborre, djerrina etj. Vjelët zakonisht gjethet dhe lulet, deri më tani janë vjelë vetëm lloji i egër. Tani ka filluar edhe kultivimi saj me qëllim që të sigurohet një kualitet dhe standard më i mire. Vjelët gjethet dhe lulet të cilat janë më të mëdha krahasuar me llojin e egër.
Teknologjia kultivimit të mëllagës së bardhë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia kultivimit të mëllagës së bardhë


Mëllaga bardhë mundë të gjendët afër lumenjve të mëdhenj, në livadhe të lagështa, afër rrugëve si bimë në formë të egër. Për shkak të kërkesës gjithnjë e më shumë të mëllagës së bardhë viteve të fundit përveç mellages së vet mbirë në natyrë, ka filluar edhe  kultivimi organizuar i kësaj bime. Tek bimët e kultivuara të mellagës rrënja është më e plotë, më e trashë me shumë mukozë, se rrënjët e bimëve në formë të egër.
e shtunë, 4 maj 2013

Trajnimet për muajin Maj 2013


Shtatë fermerë minoritarë përfitojnë fidane të mjedrrës dhe manaferrës
e mërkurë, 21 nëntor 2012

Shtatë fermerë minoritarë përfitojnë fidane të mjedrrës dhe manaferrës


Mundësuar nga projekti "Edukimi dhe Konsolidimi i fermerëve në Kosovë" është bërë
shpërndarja e materialit fidanor për mjedërr dhe manaferrë tek 7 përfitues të kësaj pakete nga komuniteti serb. Aktiviteti është kryer në “derë të fermës” tek secili përfitues
Organizohet Dita Fushore  e Mollës në fshatin Budisalc të Klinës
e martë, 2 tetor 2012

Organizohet Dita Fushore e Mollës në fshatin Budisalc të Klinës


Me 26 Shtator 2012 është organizuar Dita Fushore  e Mollës  në fshatin Budisalc  komuna  e Klinës ku kanë qenë të pranishëm rreth 50 pjesëmarrës. Në kuadër të pjesëmarrësve kanë qenë përfaqësuesit e NOA-s, përfaqësuesit e IADK-së,  përfaqësues të komunave Klinë dhe Pejë, përfaqësues te FAO-s, agronomë dhe fermerë.
Page 29 of 32First   Previous   23  24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  Next   Last