en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Entries for the 'Hortikulturë' Category

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE KORRIK 2015
e hënë, 6 korrik 2015

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE KORRIK 2015


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Korrik 2015 në Departamentin e Blegtorisë, Hortikulturës dhe Përpunimit ju lutem shfletoni artikujt.
NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE QERSHOR 2015
e hënë, 8 qershor 2015

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE QERSHOR 2015


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Qershor 2015 në Departamentin e Blegtorisë, Përpunimit dhe Hortikulturës ju lutem shfletoni artikujt.
U MBAJT TRYEZA E RRUMBULLAKËT  ME TEMËN  “KUSHTET E ZHVILLIMIT TË SEKTORIT  TË  PRODUKTEVE  PYJORE JO-DRUSORE  (PPJD) SIPAS STRATEGJISË SË PRODUKTEVE JO - DRUSORE NË KOSOVË”
e hënë, 8 qershor 2015

U MBAJT TRYEZA E RRUMBULLAKËT ME TEMËN “KUSHTET E ZHVILLIMIT TË SEKTORIT TË PRODUKTEVE PYJORE JO-DRUSORE (PPJD) SIPAS STRATEGJISË SË PRODUKTEVE JO - DRUSORE NË KOSOVË”


IADK përmes zbatimit të projektit: “Ngritja e kapaciteteve të fermerëve në Hortikulturë në rajonet Veriore dhe Jugore të Kosovës”, gjegjësisht në komunat: Zveçan, Leposaviq, Zubin Potok, Mitrovica e Veriut, Prizren, Dragash, Suharekë, Rahovec dhe Malishevë, organizoi tryezën e rrumbullakët me temën “Kushtet e zhvillimit të sektorit  të  produkteve  pyjore jo-drusore  (ppjd) sipas strategjisë së produkteve jo - drusore në Kosovë”, ku prezent ishin 40 pjesëmarrës.

REALIZOHET VIZITA STUDIMORE NË ARILJE
e mërkurë, 3 qershor 2015

REALIZOHET VIZITA STUDIMORE NË ARILJE


IADK është duke implementimuar projektin “Ngritja e kapaciteteve të fermerëve në Hortikulturë në rajonin Verior dhe Jugor të Kosovës”. Ky investim u mundësua nga UNDP dhe u financua nga Ministria për Punë të Jashtme të Finlandës. Një nga aktivitetet në këtë projekt ka qenë edhe organizimi i një vizite studimore në Serbi, konkretisht në rajonin ku është i njohur për kultivim të mjedrës - Arilje.  Vizita është realizuar më  28 dhe 29 Maj ku IADK së bashku me 25 fermerë kanë vizituar fermerë - kultivues të mjedrës, qendra grumbulluese, fidanishte  në Arilje me qëllim shkëmbimin e përvojave.
PËRKRAHEN FERMERËT NË KULTIVIMIN E BIMËVE MJEKËSORE
e martë, 2 qershor 2015

PËRKRAHEN FERMERËT NË KULTIVIMIN E BIMËVE MJEKËSORE


IADK ka përkrahur 16 fermerë në kultivimin e bimëve mjekësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  2.19 ha. Mbështetja financiare për mbjelljen  e ngastrave me bimë mjekësore është siguruar nga tri projekte të ndryshme të cilat IADK është duke i zbatuar me kujdes dhe në kohën e planifikuar sipas projekteve.
PUBLIKOHET BROSHURA PËR KULTIVIMIN E MJEDRËS
e martë, 19 maj 2015

PUBLIKOHET BROSHURA PËR KULTIVIMIN E MJEDRËS


Publikohet broshura për kultivimin e mjedrës në gjuhën shqipe, angleze dhe serbe.
NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE MAJ 2015
e mërkurë, 13 maj 2015

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE MAJ 2015


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Maj 2015 në Departamentin e Blegtorisë, Përpunimit dhe Hortikulturës ju lutem shfletoni artikujt.
IADK FINALIZON NDËRTIMIN E SERRAVE
e martë, 12 maj 2015

IADK FINALIZON NDËRTIMIN E SERRAVE


Në kuadër të projektit  “Ngritja e kapaciteteve të fermerëve në hortikulturë në rajonin verior dhe jugor të Kosovës”, ka përfunduar ndërtimi i 28 serrave  moderne për kultivimin e perimeve. Përfitues të këtyre serrave janë 24 fermerë nga rajoni jugor (Prizren, Suharekë, Mamushë, Rahovec, Malishevë) dhe 4 përfitues nga rajoni verior ( Leposaviq, Zubin Potok).
PROGNOZA E SHFAQJES SË KROMËS SË MOLLËS
e mërkurë, 6 maj 2015

PROGNOZA E SHFAQJES SË KROMËS SË MOLLËS


Pas monitorimit përmes stacionioneve  meteorologjike  të vendosura  në  fshatin Vaganicë  - Mitrovicë dhe në fshatin Pestovë - Vushtrri  kemi  të dhëna  se   kemi  infeksion  nga Kroma e Mollës. Këtë mund ta shohim edhe përmes  grafikoneve  të nxjerra  nga të dhënat e stacioneve meteorologjike.
MJEDRA SI KULTURË/PEMË FAMILJARE – REKOMANDOHET MË PAK SI BIZNES
e martë, 5 maj 2015

MJEDRA SI KULTURË/PEMË FAMILJARE – REKOMANDOHET MË PAK SI BIZNES


Gjatë llogaritjes së kostos së prodhimit në 1 ha del se mjedra është kulturë familjare dhe kjo nënkupton që krejt fuqia e nevojshme punëtore sigurohet brenda familjes. Prandaj secila familje duhet të llogarisë në fuqinë vetjake familjare  dhe se duhet të trajtohet si punë shtesë ose edhe aktivitet kryesor por familjar. Familja duhet të përcaktohet për sipërfaqe të cilën e menaxhon me fuqinë punëtore vetjake. Fuqia punëtore merr pjesë me mbi 62% të shpenzimeve të prodhimit të mjedrës.

Page 16 of 32First   Previous   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  Next   Last