en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Entries for the 'Hortikulturë' Category

IADK ORGANIZON “DITË FUSHORE” PËR POMPIM TË UJIT ME ENERGJI DIELLORE
e martë, 28 shkurt 2017

IADK ORGANIZON “DITË FUSHORE” PËR POMPIM TË UJIT ME ENERGJI DIELLORE


Më 27 Shkurt 2017 është mbajtur një “ditë fushore” për promovim të shfrytëzimit të energjisë diellore në pompimin e ujit përmes pompes speciale që vëhet në funksion me energji solare.
MBAHET TRYEZA E RRUMBULLAKËT PËR ENERGJI  TË RIPËRTRITSHME
e enjte, 16 shkurt 2017

MBAHET TRYEZA E RRUMBULLAKËT PËR ENERGJI TË RIPËRTRITSHME


Më  15 Shkurt 2017 në sallën e IADK –së është mbajtur  “tryeza e rrumbullakët” në të cilën është diskutuar për rëndësinë e prodhimit të energjisë së  ripërtritshme dhe përdorimin e saj për nevoja të ndryshme,  me fokus të veçant përdorimin e saj në sferën e bujqësisë.
NJOHURITË ELEMENTARE PËR KRASITJE
e enjte, 9 shkurt 2017

NJOHURITË ELEMENTARE PËR KRASITJE


Njohuritë elementare për krasitje

IADK ORGANIZON “DITË FUSHORE” PËR ENERGJI ALTERNATIVE
e enjte, 9 shkurt 2017

IADK ORGANIZON “DITË FUSHORE” PËR ENERGJI ALTERNATIVE


Sot më dt. 09.02.2017 është mbajtur një “ditë fushore” për promovim të shfrytëzimit të energjisë alternative për nevoja të fermës në zona të thella  rurale. Kjo ngjarje është realizuar në kuadër të projektit "Rritja e vetëdijes dhe stimulimi i përdorimit të energjisë alternative në bujqësi për të rritur qëndrueshmërinë e mjedisit dhe rritjen e ekonomisë së gjelbër ", i financuar nga Ambasada Kanadeze – Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI).

RAPORTI VJETOR I IADK-SË PËR VITIN 2016
e mërkurë, 1 shkurt 2017

RAPORTI VJETOR I IADK-SË PËR VITIN 2016


THEMELOHET SHOQATA E PRODHUESVE TË MJEDRËS ”GRADINA”  NË ZUBIN POTOK
e hënë, 19 dhjetor 2016

THEMELOHET SHOQATA E PRODHUESVE TË MJEDRËS ”GRADINA” NË ZUBIN POTOK


IADK në kuadër të projektit “Edukimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të ekonomive familjare në zonat rurale” projekt i përkrahur nga Organizata Gjermane Brot Fur die Welt ka përkrahur krijimin e organizatës së prodhueseve të mjedrës në Zubin Potok sipas ligjeve të Kosovës
PRODHIMI I KOMPOSTIT DHE PËRDORIMI I TIJ NË HORTIKULTURË
e martë, 22 nëntor 2016

PRODHIMI I KOMPOSTIT DHE PËRDORIMI I TIJ NË HORTIKULTURË


Në kuadër të Projektit “Gjenerimi i të ardhurave dhe aktivitetet trajnuese për grupet e margjinalizuara dhe fermerët në zonat rurale” të financuar nga donatori Brot für die Welt nga Gjermania, IADK qe dy vite radhazi është duke zbatuar aktivitete të shumëta trajnuese dhe përkrahje direkte për  grupet e grave dhe fermerët në sektorë të ndryshëm të bujqësisë.

RUAJTJA E FRUTAVE TE MOLLES
e martë, 22 nëntor 2016

RUAJTJA E FRUTAVE TE MOLLES


Pas vjeljes frutat vendosen në arka, transportohen dërgohen ne vendin për pastrim, seleksionim dhe paketim. Gjate kësaj kohe duhet pasur kujdes që transporti të behet me mjete përkatëse pa i dëmtuar frutat mekanikisht, pastrimi të bëhet me ujë të pastër (të klorifikuar 0.01% ose 100 L ujë 10 g klor) gjithashtu edhe paketimet duhet të jenë të pastra dhe të dezinfektuara me hiperklorit te K,N ose Cl me koncentrim 0.01%.

TEKNIKA E MBJELLJES SË FIDANEVE
e mërkurë, 26 tetor 2016

TEKNIKA E MBJELLJES SË FIDANEVE


Për mbjellje te fidanëve vlen rregulla sa më parë që të mbillen është më mirë. Prandaj me e mirë është mbjellja vjeshtore e pemëve sesa  ajo pranverore. Para mbjelljes është mirë që toka të punohet deri në thellësi 70 cm. Për mbjellje duhet të hapen gropat aq e madhe sa sistemi rrënjor i fidanit të vendoset lirshëm në gropë

IADK VIZITOHET NGA NJË GRUP I FEMERËVE NGA TROPOJA
e hënë, 17 tetor 2016

IADK VIZITOHET NGA NJË GRUP I FEMERËVE NGA TROPOJA


Nën organizimin dhe drejtimin e Shoqatës “Integrimi” Topojë”, më 13 Tetor 2016  një grup i fermereve  nga zona e Tropojës kanë vizituar IADK-në dhe disa fermere në Regjionin e Mitrovicës. Shoqata nga Tropoja në mbështetje të një fondacioni holandez është duke i përkrahur fermerët në ngritje të pemishteve të vogla me pemë, ndërtimin e miniserrave, miniferma pulash etj. 

Page 11 of 32First   Previous   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Next   Last