en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Entries for the 'Lajme' Category

PLANI I NDËRTIMIT DHE VENTILIMIT TË STALLAVE PËR LOPË  QUMËSHTORE
e mërkurë, 15 maj 2013

PLANI I NDËRTIMIT DHE VENTILIMIT TË STALLAVE PËR LOPË QUMËSHTORE


Është me rendesi që ndërtimi i stallave për kafshë ti plotëson kërkesat e kafshëve dhe të mundsoj menaxhim sa me të mirë  të fermës.  Një plan i tillë i ndertimit të stallave duhet të përfshijë kerkesat për grupe të ndryshme si për lopë qumështore, meshtjerrat për riprodhim dhe viça.

PËRPUNIMI I USHQIMIT
e hënë, 13 maj 2013

PËRPUNIMI I USHQIMIT


Pjesën më të madhe të të hollave njeriu i shpenzon për ushqim. Gjithashtu është e ditur se çmimet e pemëve perimeve përgjatë tërë vitit pësojnë luhatje. Ne të gjithë e dimë  se cilësia e ushqimeve, vlerat ushqyese si dhe konsumimi i tyre përgjatë tërë vitit, kanë një ndikim të konsiderueshëm në shëndetin tonë dhe në rezultatet e punës sonë.Prognozë për shfaqjen e sëmundjes së Kromës tek Molla
e mërkurë, 8 maj 2013

Prognozë për shfaqjen e sëmundjes së Kromës tek Molla


Pas monitorimit të vazhdueshëm  përmes stacionit  meteorologjike  të vendosura në  fshatin Vaganice  komuna e Mitrovicës  kemi  sinjale se më  datë  7 Maj  kemi një infeksion të lehtë nga Kroma e Mollës. Ketë mund ta shohim edhe përmes raportit dhe grafitit  të nxjerr nga te dhënat e stacioneve meteorologjike.


Teknologjia e Rigonit bardhë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia e Rigonit bardhë


Rigoni bardhë  është  bimë  shumë vjeçare, e gjelbër, gjysmë  shkurre nga familja Lamiace. Karakterizohet me sistem rrënjor shumë  të  fuqishëm dhe jashtëzakonisht të degëzuar me shumë  rrënjë  të  imëta. Pjesa mbitokësore karakterizohet nga një  numër i madh i kërcejve me gjatësi (60-80cm), të  cilët më  afër sipërfaqes së  tokës janë  të drunjëzuar dhe shpesh shtrihen. Gjethet janë  të  imëta me gjatë si 3-4 cm me bishta të  shkurtër kurse lulet me ngjyrë  të  bardhë  në  të  verdhë  dhe krejt bima ka një  erë  shumë  të  këndshme. Bima mirë i qëndron kositjes. Rigoni bardhë  mbetët në  të  njëjtën sipërfaqe prej 3-5 vjet
Teknologjia kultivimit të mëllages së zeë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia kultivimit të mëllages së zeë


Është një lloj bime jashtëzakonisht e përhapur, gjendet në të gjitha kontinentet, gjendet në të gjitha vendet në Kosovë, gjendet zakonisht skaj rrugëve, në kullosa, oborre, djerrina etj. Vjelët zakonisht gjethet dhe lulet, deri më tani janë vjelë vetëm lloji i egër. Tani ka filluar edhe kultivimi saj me qëllim që të sigurohet një kualitet dhe standard më i mire. Vjelët gjethet dhe lulet të cilat janë më të mëdha krahasuar me llojin e egër.
Teknologjia kultivimit të mëllagës së bardhë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia kultivimit të mëllagës së bardhë


Mëllaga bardhë mundë të gjendët afër lumenjve të mëdhenj, në livadhe të lagështa, afër rrugëve si bimë në formë të egër. Për shkak të kërkesës gjithnjë e më shumë të mëllagës së bardhë viteve të fundit përveç mellages së vet mbirë në natyrë, ka filluar edhe  kultivimi organizuar i kësaj bime. Tek bimët e kultivuara të mellagës rrënja është më e plotë, më e trashë me shumë mukozë, se rrënjët e bimëve në formë të egër.
Shpërndarja e makinave mjelëse për lopë
e martë, 7 maj 2013

Shpërndarja e makinave mjelëse për lopë


Me qellim te perkrahjes se fermereve nga komuniteti serb dhe rritjes së fermave në sektorin e blegtorisë IADK-ja është duke përkrahur në vashdimësi fermerët e komunitetit serb. Gjatë vitit 2011 dhe 2012 janë përkrahur 8 fermerë me makina mjelëse dhe trajnime direkte në ferma me qellim të rritjes së prodhimtarisë në fermë.


Shpërndarja e makinave mjelëse për dhi dhe pakot higjenike
e martë, 7 maj 2013

Shpërndarja e makinave mjelëse për dhi dhe pakot higjenike


Në kuader të projektit "Edukimi dhe Konsolidimi i Fermerëve të Kosovës" IADK me datën 29.04.2013 ka bërë shperndarjen e makinave mjlëse për dhi dhe pakot higjenike, ku kanë perfituar 13 fermerë të dhive. Varsishtë ngu numri i dhive fermerët kanë përfituar nga 1 dhe 2 makina mjelëse, ku secila makinë mjlëse ka nga dy tufa mjelëse dhe nga një pako higjenike. Pakoja higjenike përmban keto pajisje: acid dhe baze për pastrimin e makinave mjelëse, jod për dezinfektimin e gjirit të dhive, CMT testin për identifikimin e mastitit, gotat për paramjelje, gotat për dezinfektim të gjirit dhe tri lloje të brushave për pastrimin e makinave mjelëse.
e shtunë, 4 maj 2013

Trajnimet për muajin Maj 2013


Page 84 of 89First   Previous   79  80  81  82  83  [84]  85  86  87  88  Next   Last