en-US
 
  • Site
  • Web
Search

PERFUNDIMI I TRAJNIMEVE NE KOMUNEN E JUNIKUT

IADK në kuadër të projektit “Turizmi rural për zhvillimin ekonomik të zonës ndërkufitare të Kosovës dhe Malit të Zi” projekt i përkrahur nga Bashkimi Europian ka përfunduar mbajtjen e trajnimeve në sigurinë e ushqimit dhe përgatitjen e llojeve të ndryshme të djathit. 

   
Në kuadër të këtyre aktiviteteve ka krijuar grupin e dyte te grave në Komunën e Junikut, , i cili grup është përbërë nga 24 gra të cilat kanë shprehur interesim në vijimin e 3 sesioneve të trajnimeve në përgatitjen e djathit .  Po ashtu IADK do të realizoj edhe 3 sesioneve të trajnimeve me grupin e formuar ne fshatin Prekolluk, komuna Deçan.