en-US
 
  • Site
  • Web
Search

SOT NË IADK PËR VIZITË QËNDROI KONSULJA E AMBASADËS KANADEZE ZNJ.JUNE SHINAGAWA

Në vazhdën e vizitave dhe takimeve me përfituesit e skemës se granteve nga ambasada e Kanad​asë , sot ne IADK qëndroi konsullja e  Znj. June Shinagawa e shoqëruar nga stafi i KCSF-së cila nga ana e drejtorit ekzekutiv dhe stafi i angazhuar në projekt u njoftua për se afërmi me rrjedhjen e projektin si dhe me te gjitha aktivitetet dhe punën e IADK-së, akreditimin e IADK-së në ofrimin e trajnimeve në sektorin e blegtorisë, format e bashkëpunimit me të gjitha komunitetet në Kosovë, autoritetet lokale dhe qendrore, partner të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar , donator të ndryshëm, menaxhimin dhe format e prokurimit në IADK