en-US
 
  • Site
  • Web
Search

PUBLIKIMI I KALENDARIT TË PUNËVE NË BLETARI

Me qellim të informimit të bletarëve rreth punëve në bletari, IADK ka publikuar kalendarin vjetor të punëve në bletari. Kalendari përmban punët themelore të cilat bletari duhet të i kryej në secilin muaj përkatës dhe informata rreth punëve të bletëve.Në këtë kalendar janë të përshkruara një listë e aktiviteteve të sugjeruara rreth punëve në bletari. Vini re se moti, klima, vendi dhe madje edhe lloji i bletëve që keni do të ndikojnë në aktivitetet e tilla. Ky kalendar ju jep një pasqyrë të asaj që po ndodh çdo muaj në koshere. Gjithashtu sugjerohen disa detyra të rëndësishme për bletërritësit gjatë një muaji të caktuar. Kontrolloni shpesh këtë kalendar dhe literaturë tjetër për detaje shtesë dhe shënime të veçanta.

Kalendari është  publikuar në tri gjuhë; shqip, serbisht dhe anglisht.