en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Workshopi 21 Pacioli

Workshopi Pacioli FADN 21

Workshopi është mbajt ne Orenas Castle, Lund Area ne Suedi nga data 22 – 25 Shtator 2013.

Workshopi ka përmbajt tri pjese: Sesionin – Prezantimet, Sesionin - Grupet punuese dhe Vizita ne fushe.

  1. Prezantimet kane përfshire gjithë aktivitetet ne FADN: Monitorimi fermave, Masat e perfomances (eficienca dhe produktiviteti ne ferme, ndikimi I politikave te agro ambientit ne eficiencen  e fermave), Zgjidhje e  IT (softueri – unifikimi softuerit ne nivel te BE), Tipologjia fermave, Shfrytëzimi I FADN ne hulumtime dhe krijim te politikave dhe mbështetja vendimeve

Si përfundim i te gjitha prezantimeve: Fermat duhet te qëndrojnë dhe është mire te qëndrojnë  5 – 6 vite ne FADN, çdo vit largohen nga kjo ankete 10 – 15% (vullnetare), Koha e nevojshme për një ankete është 1 ore, 33 minuta dhe me fermer duhet te vendoset komunikim afatgjate – te njëjtit fermer mund te shfrytëzohen edhe për anketa tjera.

  1. Sesioni Grupet punuese – qasja IADK

•       Unifikimit te softuerit ne te gjitha vendet

•       Standard Grosë Margjinat (SGM) me rregulloren e BE 2010, zëvendësohen me Standard Outputet (SO)

  1. Vizitat fushore

Diversifikimi i fermës dhe zinxhiri  vlerës brenda fermës – largim nga specializimi fermës

Pjesëmarrës nga Kosova kane qene:

Mediha Halimi – zyrtare e MBPZHR – zyrtare e FADN dhe

Basri Hyseni – Shef i Departamentit te Hortikulturës ne IADK

Pjesëmarrës: Kanada, Japonia, Komisioni Evropian, Vendet e BE, vende nga Ballkani Perëndimor dhe SHBA