en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Me qellim të rritjes se kualitetit të sherbimeve dhe plotësimit të kerkesave të klieneve IADK ka filluar implementimin e standardit ISO 9001:2008.

Në kauder të këtij aktivitet, me datën 12.02.2013 IADK është certifikuar me standardin ISO 9001:2008 nga kompania “Bureau Veritas”.


Vizioni

IADK angazhohet për shfrytëzimin e resurseve natyrore dhe njerëzore në përputhje me rregullat e mjedisit në të cilin jetojmë.

Misioni

IADK angazhohet për krijimin e një mjedisi më të zhvilluar socio-ekonomik në zonat rurale duke mbështetur aktivitetet bujqësore, ri-integrimin e njerëzve të kthyer,  zbutjen e varfërisë, zvogëlimin e importit, promovimin e praktikave të mira bujqësore, zvogëlimin e papunësisë  duke përfshirë të gjitha grupet shoqërore pa dallim feje, etniteti apo gjinie.

Për të lexuar rreth politikës së cilësisë të IADK-së sipas standardit ISO 9001:2008 klikoni këtu.