en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Komora ftohëse

Është mbështetur një Qendër Grumbulluese e frutave pyjor me komorë ftohëse 40 m3. Kjo qendër grumbullon fruta pyjor në
nivel regjional duke përfshirë edhe dy pikat e mbështetura nga IADK gjatë këtij viti. Kjo komorë do të ndihmojë në zvogëlimin e humbjeve gjatë qarkullimit të produkteve grumbullim – shitje.
Posted in: Hortikulturë