en-US
 
  • Site
  • Web
Search

NJËSIA PËR PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE NË KOMUNËN E FERIZAJT FILLON SEZONIN ME PRODUKTET E PARA NGA FRUTAT E DREDHËZËS

Njësia për përpunimin e pemë dhe perimeve në Komunën e Ferizajt, ka filluar përpunimin e frutave të para të dredhëzës në lloje të ndryshme të produkeve si: xhem dredhëze, frutat të thara dhe xhem rollatë.

Kjo njësi është përkrahur në kuadër të projektit “Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset rurale të Kosovës” zbatuar nga IADK.


     

Familja Shatrolli nga fshati Pleshinë, komuna Ferizaj janë shumë të interesuar për bashkëpunim me fermerë të interesuar në Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë.