en-US
 
  • Site
  • Web
Search

REGJISTRI I TË RINJVE/STUDENTËVE TË PËRZGJEDHUR PËR PËRKRAHJE NË PUNË PRAKTIKE

IADK  në kuadër të projektit “Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjëve në sektorin e bujqësisë” bërë përzgjedhjen e të rinjëve që kanë aplikuar për punë praktike. Sipas afatit të paraparë deri më 25.02.2019, janë pranuar gjithsej 39 aplikacione nga 5 komunat: Gjilan(17), Kamenicë (7), Rahovec (5), Pejë (5) dhe Zubin Potok (4).

Pas pranimit të aplikacioneve është bërë vlerësimi dhe përzgjedhja e 15 kandidatëve. Përzgjedhja e kandidatëve është bërë në bazë të kritereve si: dokumentacioni i kompletuar, mosha, niveli i edukimit, statusi aktual i studimit, shtrirja gjeografike e projektit dhe nota mesatare. Gjatë vlerësimit përparësi i është dhënë kandidatëve të cilët kanë qenë të diplomuar (Master/Bachelor), kandidatët që janë në vitin e fundit të studimeve dhe ata të cilët nuk kanë pasur rast të kryejnë punë praktike më herët për përfitim të njohurive profesionale.

Duke u bazuar në kriteret e lartcekura përfitues të këtij programi janë këta kandidatë:

Nr.

Emri & Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Lindita Ibishi

Gjilan

Dobërçan

2

Kaltrina Bunjaku

Gjilan

Gjilan

3

Lenda Ramadani

Gjilan

Gjilan

4

Labinot Kovani

Kamenicë

Koretin

5

Armenda Berisha

Kamenicë

Kamenicë

6

Brikenё Klajiqi

Kamenicë

Kamenicë

7

Sellma Dërmala

Rahovec

Rahovec

8

Emire Mushla

Rahovec

Rahovec

9

Hasan Vuçitrna

Rahovec

Rahovec

10

Fatbardhë Mulaj

Pejë

Lozhan

11

Trime Gashi

Pejë

Dubov

12

Erza Sylqa

Pejë

Pejë

13

Branka Utvic

Zubin Potok

Velika Kaludra

14

Jelena Kasalovic

Zubin Potok

Zubin Potok

15

Cveta Kasalovic

Zubin Potok

Zubin Potok

Vërejtje: Me kandidatët e përzgjedhur do të mbahet një takim informues më 21.03.2019 nga ora 13:00, në zyret e IADK-së, me qëllim të informimit më detal për përkrahjen dhe sistemimin e tyre në punë praktike.

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për Shoqërinë Civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).