en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Për trajnimet, ngjarjet, vizitat studimore në Departamentin e Blegtorisë për muajin Qershor 2018 kliko këtu 

Për trajnimet, ngjarjet, vizitat studimore në Departamentin e Hortikulturës për muajin Qershor 2018 kliko këtu 

Për trajnimet, ngjarjet, vizitat studimore në Departamentin e Përpunimit për muajin Qershor 2018 kliko këtu