en-US
 
  • Site
  • Web
Search
VIZITA ME AGJENSI TURISTIKE DHE GAZETARE
e mërkurë, 19 korrik 2017

VIZITA ME AGJENSI TURISTIKE DHE GAZETARE


Në kuadër të projektit “Turizmi rural për zhvillimin ekonomik të zonës ndërkufitare të Kosovës dhe Malit te Zi” projekti i zbatuar nga IADK në partneritet me Shoqatën Golden Honey nga Deçani dhe financuar nga Bashkimi Evropian është paraparë edhe aktiviteti Kampanja e promovimit të turizmit ku është paraparë organizimi i Udhëtimit  Shoqëror  për agjencitë turistike dhe gazetarët.
VIZITË SHKËMBYESE NË KOSOVË ME KULTIVUES TË PERIMEVE NË
e enjte, 6 korrik 2017

VIZITË SHKËMBYESE NË KOSOVË ME KULTIVUES TË PERIMEVE NË


Më 28 Qershor 2017 në kuadër të projektit “Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset rurale të Kosovës”  është organizuar vizita shkëmbyese  me përfituesit e serrave me qëllim të marrjes së përvojave me kultivuesit e perimeve në serra më të avancuara brenda vendi. 

Në këtë organizim kanë marrë pjesë 30 fermer kultivues e përfitues të serrave nga Komunat: Shtime, Skenderaj dhe Vushtrri. 

NGJARJET,TRAJNIMET,VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN KORRIK 2017
e martë, 4 korrik 2017

NGJARJET,TRAJNIMET,VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN KORRIK 2017


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Korrik 2017 në Departamentin e Hortikulturës, Përpunimit dhe Blegtorise ju lutem shfletoni artikuj.

PËRFUNDUAN SESIONET INFORMUESE
e hënë, 3 korrik 2017

PËRFUNDUAN SESIONET INFORMUESE


Siç jeni njoftuar nëpërmes mjeteve të informimit dhe shpalljeve të vendosura pranë komunave, IADK ka realizuar sesionet informuese në komunën e Shitmes, Lipjanit dhe Vushtrrisë.
e enjte, 29 qershor 2017

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE


Ftohen fermerët nga Komuna e Komuna e Lipjan, Shtime dhe Vushtrri që të aplikojnë për përfitimin e granteve.
e mërkurë, 28 qershor 2017

SHPALLJA E TENDERIT PER FURNIZIM ME PAJISJE PER BLETARI


Furnizim me pajisje për bletari

IADK NËNSHKRUAN MARRËVESHJET PËR BASHKËPUNIM (MpB) ME KOMUNËN E VUSHTRRISË, SHTIMES DHE LIPJANIT
e martë, 27 qershor 2017

IADK NËNSHKRUAN MARRËVESHJET PËR BASHKËPUNIM (MpB) ME KOMUNËN E VUSHTRRISË, SHTIMES DHE LIPJANIT


IADK ka filluar zbatimin e projektit “Promovimi i sektorit të bujqësisë si nxitës i rritjes ekonomike dhe punësimit” në komunat: Lipjan, Shtime dhe Vushtrri, përkrahur nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i mandatuar nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë
VIZITË STUDIMORE TEK STANET E SUKSESHME NË MALIN E ZI
e martë, 27 qershor 2017

VIZITË STUDIMORE TEK STANET E SUKSESHME NË MALIN E ZI


Në kuadër të projektit ndërkufitar Kosovë-Mali i Zi, projekt i cili financohet nga Komisioni Europian  implementohet nga IADK dhe Golden Honey eshte parapare edhe aktiviteti “Vizite studimore tek stanet e sukseshme ne Malin e Zi. 
IADK KRIJON DJATHORET TE PËRPUNESIT E QUMËSHTIT NË KOMUNËN E DEÇANIT DHE JUNIKUT
e martë, 27 qershor 2017

IADK KRIJON DJATHORET TE PËRPUNESIT E QUMËSHTIT NË KOMUNËN E DEÇANIT DHE JUNIKUT


Në projektin e zbatuar nga IADK dhe financuar nga Bashkimi Evropian “Turizmi rural për zhvillimin ekonomik te zonës ndërkufitare te Kosovës dhe Malit te Zi” jane krijuar djathtoret me të gjitha pajisjet e nevojshme për përpunimin e qumështit në djathë, në kushte higjienike qe të përfitohet një produkt cilësor dhe i sigurtë për konsumatorët.
IADK NËNSHKRUAN MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME KOMUNËN E FERIZAJT
e martë, 27 qershor 2017

IADK NËNSHKRUAN MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME KOMUNËN E FERIZAJT


Më 23 Qerrshor 2017 është nënshkruar Marrëveshja për Bashkëpunim (MpB), mes IADK-së dhe Komunës së Ferizajt, me qëllim të shtrirjes së aktiviteteve në sektor të ndryshëm të bujqësisë dhe përkrahjes së fermerëve në ngritjen e kapaciteteve prodhuese dhe profesionale.

Page 1 of 73First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last