en-US
 
  • Site
  • Web
Search
VJELJA E MOLLËS – PERIUDHA PARA, GJATË DHE PAS VJELJES
e enjte, 5 tetor 2017

VJELJA E MOLLËS – PERIUDHA PARA, GJATË DHE PAS VJELJES


Periudha pas pjekjes së frutave është faza më  e rëndësishme në ciklin vjetor të punëve gjatë prodhimtarisë së mollëve, pasi  çdo dështim në këtë fazë do të shkaktonte humbjet më të mëdha të mundshme.

Për ti zvogëluar humbjet gjatë kësaj periudhe është e nevojshme të njihen faktorët që shkaktojnë këto humbje.

...më shumë
PËRFUNDOJNË TRAJNIMET ME PËRFITUESIT E KOMUNËS SË VUSHTRRISË – PROJEKTI GIZ
e enjte, 5 tetor 2017

PËRFUNDOJNË TRAJNIMET ME PËRFITUESIT E KOMUNËS SË VUSHTRRISË – PROJEKTI GIZ


Përfundojnë trajnimet me temat: “Mbajtja e Shënimeve” dhe “Menaxhimi i Fermës” ne komunën e Vushtrrisë. Trajnime interaktive ku pjesëmarrësit kishin mundësinë të kyqeshin në dikutime dhe të shprehnin mendimin dhe idetë e tyre.
...më shumë
IADK  VIZITOHET NGA“DIAKONIA AGAPES”  NGA TIRANA
e mërkurë, 27 shtator 2017

IADK VIZITOHET NGA“DIAKONIA AGAPES” NGA TIRANA


Më 25 dhe 26 Shtator 2017 është organizuar vizita e grupit të grave nga Shqipëria në mbështetje të “DIAKONIA AGAPES” Tiranë, me qëllim të shkëmbimit të eksperiencave me fermerët në Kosovë në fushën e mbledhjes, kultivimit, përpunimit dhe marketingut të bimëve mjekësore aromatike. 
...më shumë
MBAJTJA E TRAJNIMIT NGA MODULI PËRGATITJA E SILLAZHIT TË  MISRIT DHE BARIT
e mërkurë, 27 shtator 2017

MBAJTJA E TRAJNIMIT NGA MODULI PËRGATITJA E SILLAZHIT TË MISRIT DHE BARIT


Janë mbajtur trajnimet profesionale në blegetori nga moduli i dytë me rradhë “Përgatitja e silazhit të misrit dhe barit” ku është bërë edhe mësimi  praktik në model fermë.

...më shumë
e martë, 26 shtator 2017

LISTA FINALE E 23 FERMERËVE SHTESË PËRFITUES TË GRANTEVE NË TË GJITHA KOMUNAT


Shtimi i buxhetit nga donatori GIZ COSiRA ka mundësuar që të rritet numri i përfituesve për 23, në total projekti mbështet 93 përfitues nga 193 aplikues.

...më shumë
Page 9 of 139First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last