en-US
 
  • Site
  • Web
Search
PËRDORIMI I FIDANËVE TË GJELBËRTA NË PEMISHTET ME MJEDËR
e martë, 20 qershor 2017

PËRDORIMI I FIDANËVE TË GJELBËRTA NË PEMISHTET ME MJEDËR


IADK  që nga viti 2010 ka ndihmuar fermerët për ngritjen pemishteve me mjedra. Në këtë aktivitet për  fermerët përfitues janë siguruar fidanët e mjedrës, pastaj sistemi i ujitjes pikë-pikë, sistemi mbështetës dhe disa inpute tjera përcjellëse.
...më shumë
DHËNIA E KËSHILLAVE TË DREJTPËRDREJTA ME FERMER
e premte, 16 qershor 2017

DHËNIA E KËSHILLAVE TË DREJTPËRDREJTA ME FERMER


Prej datës 1 deri më 5 Qershor IADK në kuadër të bashkëpunimit që ka me organizatën Help ka vazhduar mbajtjen e trajnimeve me fermer – për përfituesit e projektit  “Mbështetja e stabilitetit socio ekonomik  përmes  fuqizimit  të  sektorit  të  mikrobizneseve  në  Kosovë”i financuar nga organizata Help.
...më shumë
e martë, 13 qershor 2017

FTESË PËR APLIKIM PËR PAJISJE PËR BLETARI


IADK  është duke zbatuar projektin Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset ruraletë Kosovës”  të financuar nga donatori BfdW nga Gjermania dhe të baskëfinancuar edhe nga Komuna e Skenderajt. Synimi i projektit eshtë  përmirësimi i gjendjes ekonomike të familjeve në zonat rurale përmes krijimit të mundësive për rritje të prodhimit  bujqësor. Në këtë aktivitet do të shpërndahen pajisje për bletari për 5  fermer nga Komuna e Skenderajt.
...më shumë
IADK VIZITOHET NGA ORGANIZATA “DIAKONIA AGAPES” NGA TIRANA ME GRUPIN E GRAVE NGA ZONA E ELBASANIT
e martë, 6 qershor 2017

IADK VIZITOHET NGA ORGANIZATA “DIAKONIA AGAPES” NGA TIRANA ME GRUPIN E GRAVE NGA ZONA E ELBASANIT


Më 31 Maj dhe 1 Qershor 2017 nën organizimin dhe mbështetjen financiare të organizatës “Diakonia Agapes” nga Tirana, është mundësuar vizita e një grupi të grave nga zonat e thella rurale të Elbasanit për shkëmbim të eksperiencave në fushën e perimtarisë dhe përpunimit të produkteve me fermerët dhe gratë fermere të Kosovës. 
...më shumë
IADK KA MBAJTUR KËSHILLA DIREKTE ME FERMER TË CILET JANË PËRKRAHUR NGA ORGANIZATA HELP
e mërkurë, 17 maj 2017

IADK KA MBAJTUR KËSHILLA DIREKTE ME FERMER TË CILET JANË PËRKRAHUR NGA ORGANIZATA HELP


IADK në kuadër të bashkëpunimit që ka me organizatën Help ka filluar mbajtjen e trajnimeve me fermer – përfitues të projektit  “Mbështetja e stabilitetit socio-ekonomik  përmes  fuqizimit  të  sektorit  të  mikrobizneseve  në  Kosovë”, i financuar nga Help.

...më shumë
Page 8 of 130First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last