en-US
 
  • Site
  • Web
Search
e hënë, 28 gusht 2017

IADK KA PËRFUNDUAR FAZËN E PËRZGJEDHJES SË PËRFITUESVE


Në kuadër të   projektit “Promovimi i sektorit të bujqësisë si nxitës i rritjes ekonomike dhe punësimit” në komunat: Lipjan, Shtime dhe Vushtrri, përkrahur nga GIZ, IADK ka përfunduar fazën e përzgjedhjes së përfituesve për përkrahje me grante në fusha të ndryshme të bujqësisë. 
...më shumë
U NËNSHKRUAN KONTRATAT ME PËRFITUESIT E PAJISJEVE PËR BLETARI NGA KOMUNAT E SKENDERAJ DHE FERIZAJ
e hënë, 28 gusht 2017

U NËNSHKRUAN KONTRATAT ME PËRFITUESIT E PAJISJEVE PËR BLETARI NGA KOMUNAT E SKENDERAJ DHE FERIZAJ


Me datën 3 dhe 4 Gusht, u nënshkruan kontratat me përfituesit e pajisjeve për bletari nga Komuna Skenderajt dhe Komuna e Ferizajt në kuadër të projektit "Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset rurale të Kosovës” i financuar nga Donatori Brot fűr die Welt (BfdW) nga Gjermania, dhe bashkë financuar nga Komuna e Ferizajt dhe Komuna e Skenderajt.

...më shumë
e premte, 11 gusht 2017

LISTA FINALE E FERMERËVE PËRFITUES TË GRANTEVE NË TË GJITHA KOMUNAT, PROJEKTI GIZ 2017


Në kuadër të projektit "Promovimi i sektorit të bujqësisë si nxitës i rritjes ekonomike dhe punësimit “ në komunat Kosoves Lipjan, Shtime dhe Vushtrri, i përkrahur nga GIZ, në tri komunat e pëfshira (Vushtrri, Lipjan dhe Shtime) 193 kandidatë kanë aplikuar në sektorë të ndryshëm të bujqësisë dhe 70 të cilët i kanë përmbushur kriteret e projektit janë përkrahur.
...më shumë
e enjte, 10 gusht 2017

THIRRJE PËR APLIKIM NË REGJIONIN E PRIZRENIT


Ftohen gratë fermere nga komunat: Prizren, Suharekë, Rahovec, Malishevë, Mamushë dhe Dragash, të aplikojne në trajnimet në përpunimin e pemëve dhe perimeve, dhe pas përfundimit të trajnimit grupi më i suksesshëme do të përkrahet me linjën për përpunimin e pemëve dhe perimeve.
...më shumë
Page 7 of 133First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last