en-US
 
  • Site
  • Web
Search
e hënë, 5 shkurt 2018

SHPALLJE PË PUNË PRAKTIKE PËR STUDENT


IADK përmes projektit Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjëve në sektorin e bujqësisë”  në komunat: Drenas, Gjilan, Kamenicë, Viti, Podujevë,  Mitrovicë, Rahovec, Pejë, Istog dhe Zubin Potok, gjatë vitit 2018 do të zbatojë aktivitetet e projektit në 5 komuna (Drenas, Viti, Podujevë, Mitrovicë dhe Istog), ku do të përkrahen nga 3 të rinjë/studentë nga secila komunë, për kryerjen e punës praktike në kompanitë/institucionet për të cilat ata vetë do të përcaktohen dhe dakordohen paraprakisht.

...më shumë
e enjte, 1 shkurt 2018

NJOFTIM PËR SESION INFORMUES NË KOMUNËN E FERIZAJT


IADK  është duke zbatuar projektin Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset ruraletë Kosovës”  të financuar nga donatori BfdW nga Gjermania dhe të bashkëfinancuar edhe nga Komuna e Ferizajt. Synimi i projektit është  përmirësimi i gjendjes ekonomike të familjeve në zonat rurale përmes krijimit të mundësive për rritje të prodhimit  bujqësor.
...më shumë
e enjte, 1 shkurt 2018

NJOFTIM PËR SESIONE INFORMUESE


IADK përmes projektit “Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjëve në sektorin e bujqësisë” në komunat: Drenas, Gjilan, Kamenicë, Viti, Podujevë,  Mitrovicë, Rahovec, Pejë, Istog dhe Zubin Potok, ka për qëllim rritjen e mundësive për angazhimin e të rinjëve në tregun e punës përmes ngritjes së kapaciteteve të tyre profesionale.  Duke ngritur njohuritë profesionale në aspektin teorik e sidomos në atë praktik, të rinjët do të kenë mundësi më të mëdha për t’u inkuadruar në tregun e punës apo për të shfrytëzuar dijen e tyre për vet-punsim në fermën e tyre.

...më shumë
e enjte, 1 shkurt 2018

IADK PËRKRAHË TË RINJËT NË NGRITJEN E KAPACITETEVE PROFESIONALE NË SEKTORIN E BUJQËSISË


IADK  në kuadër projektit “Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë”  në komunat: Drenas, Gjilan, Kamenicë, Viti, Podujevë,  Mitrovicë, Rahovec, Pejë, Istog dhe Zubin Potok, gjatë vitit 2018/2019 do të kontribuoj në avancimin e njohurive për të rinjët në fushën e bujqësisë, përpunimt të prodhimeve bujqësore, përgatitjen e ushqimeve tradicionale, si dhe përkrahjen e të rinjve në punë praktike.
...më shumë
FILLOJNË SESIONET INFORMUESE NË RAJONIN E PRIZRENIT
e hënë, 29 janar 2018

FILLOJNË SESIONET INFORMUESE NË RAJONIN E PRIZRENIT


Organizata Joqeveritare Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë  së Kosovës (IADK) është duke zbatuar  projektin “Promovimi i MSA dhe rëndësisë së eksportit të produkteve bujqësore” në regjionet: Ferizaj, Gjakovë, Gjilani, Mitrovicë, Pejë, Prishtinë dhe Prizren. Ky grant financohet nga Agjensioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Agjensioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).
...më shumë
Page 6 of 143First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last