en-US
 
  • Site
  • Web
Search
RUAJTJA E FRUTAVE TE MOLLES
e martë, 22 nëntor 2016

RUAJTJA E FRUTAVE TE MOLLES


Pas vjeljes frutat vendosen në arka, transportohen dërgohen ne vendin për pastrim, seleksionim dhe paketim. Gjate kësaj kohe duhet pasur kujdes që transporti të behet me mjete përkatëse pa i dëmtuar frutat mekanikisht, pastrimi të bëhet me ujë të pastër (të klorifikuar 0.01% ose 100 L ujë 10 g klor) gjithashtu edhe paketimet duhet të jenë të pastra dhe të dezinfektuara me hiperklorit te K,N ose Cl me koncentrim 0.01%.

...më shumë
CERTIFIKOHEN 61  GRA NGA IADK NE PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE SI NE PËRGATITJE E USHQIMIT
e hënë, 21 nëntor 2016

CERTIFIKOHEN 61 GRA NGA IADK NE PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE SI NE PËRGATITJE E USHQIMIT


Në kuadër të projektit “Gjenerimi i të ardhurave dhe aktivitet trajnuese për grupet e margjinalizuara dhe fermerët në zonat rurale financuar nga Bread for the World  dhe Implementuar nga IADK, sot  më 18  Korrik është bërë certifikimi i 61 grave nga komuna e Vitisë , Vushtrrisë dhe Skenderajt, ne përpunimin e  pemëve dhe perimeve dhe ne përgatitjen e ushqimit
...më shumë
PJESËMARRJE NE PUNËTORINË REGJIONALE TË SEEON
e mërkurë, 9 nëntor 2016

PJESËMARRJE NE PUNËTORINË REGJIONALE TË SEEON


IADK synon që të jetë e përfaqësuar në rrjetet e ndryshme të organizatave bujqësore si në Evropë po ashtu edhe në regjion
...më shumë
PROMOVIMI I MODULEVE TË AKREDITUARA NGA AUTORITETI KOMBËTAR I KUALIFIKIMEVE
e mërkurë, 2 nëntor 2016

PROMOVIMI I MODULEVE TË AKREDITUARA NGA AUTORITETI KOMBËTAR I KUALIFIKIMEVE


Me datën 02.11.2016 IADK ka mbajtur ngjarjen promovuse lidhur me akreditimin e moduleve në sektorin e blegtorisë nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve –AKK.
...më shumë
e martë, 1 nëntor 2016

PUBLIKIMI PER SHITJE TE VETURES


Bazuar në rregulloren për prokurim të IADK-së, paragrafi 8 japim këtë: PUBLIKIM PËR SHITJE TE VETURES
...më shumë
Page 5 of 121First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last