en-US
 
  • Site
  • Web
Search
e martë, 27 qershor 2017

NJOFTIM PËR SESIONET INFORMUESE


Organizata joqeveritare Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë  së Kosovës (IADK) është duke zbatuar  projektin “Promovimi i sektorit të bujqësisë si nxitës i rritjes ekonomike dhe punësimit” në komunat: Lipjan, Shtime dhe Vushtrri, përkrahur nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i mandatuar nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë.
...më shumë
PËRDORIMI I FIDANËVE TË GJELBËRTA NË PEMISHTET ME MJEDËR
e martë, 20 qershor 2017

PËRDORIMI I FIDANËVE TË GJELBËRTA NË PEMISHTET ME MJEDËR


IADK  që nga viti 2010 ka ndihmuar fermerët për ngritjen pemishteve me mjedra. Në këtë aktivitet për  fermerët përfitues janë siguruar fidanët e mjedrës, pastaj sistemi i ujitjes pikë-pikë, sistemi mbështetës dhe disa inpute tjera përcjellëse.
...më shumë
DHËNIA E KËSHILLAVE TË DREJTPËRDREJTA ME FERMER
e premte, 16 qershor 2017

DHËNIA E KËSHILLAVE TË DREJTPËRDREJTA ME FERMER


Prej datës 1 deri më 5 Qershor IADK në kuadër të bashkëpunimit që ka me organizatën Help ka vazhduar mbajtjen e trajnimeve me fermer – për përfituesit e projektit  “Mbështetja e stabilitetit socio ekonomik  përmes  fuqizimit  të  sektorit  të  mikrobizneseve  në  Kosovë”i financuar nga organizata Help.
...më shumë
NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN QERSHOR 2017
e mërkurë, 14 qershor 2017

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN QERSHOR 2017


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Qershor 2017 në Departamentin e Hortikulturës dhe Blegtorise ju lutem shfletoni artikujt
...më shumë
e martë, 13 qershor 2017

FTESË PËR APLIKIM PËR PAJISJE PËR BLETARI


IADK  është duke zbatuar projektin Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset ruraletë Kosovës”  të financuar nga donatori BfdW nga Gjermania dhe të baskëfinancuar edhe nga Komuna e Skenderajt. Synimi i projektit eshtë  përmirësimi i gjendjes ekonomike të familjeve në zonat rurale përmes krijimit të mundësive për rritje të prodhimit  bujqësor. Në këtë aktivitet do të shpërndahen pajisje për bletari për 5  fermer nga Komuna e Skenderajt.
...më shumë
Page 3 of 127First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last