en-US
 
  • Site
  • Web
Search
e mërkurë, 22 shkurt 2017

SHPALLJE


Organizata “Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës” (IADK), ka filluar zbatimin e projektit Mundësimi i Vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset rurale të Kosovës “ projekt trevjeçar 2017-2019 i përkrahur nga Donatori  Bread for the Word nga Gjermania. Projekti do të përfshijë komunat Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Leposaviq, Zubin Potok, Shtime, Lipjan dhe Ferizaj. 

...më shumë
e mërkurë, 22 shkurt 2017

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE NË IADK


Ftohen fermerët nga Komuna e Shtimes, Mitrovicës, Skenderajt  dhe Vushtrrisë, që të marrin pjesë në sesionet informuese në të cilat do të bëhet promovimi i projektit “Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset rurale të Kosovës”, ku fermerët do të informohen për mënyrën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikim, llojet e granteve përkrahëse, kriteret e përzgjedhjes etj.

...më shumë
MBAHET TRYEZA E RRUMBULLAKËT PËR ENERGJI  TË RIPËRTRITSHME
e enjte, 16 shkurt 2017

MBAHET TRYEZA E RRUMBULLAKËT PËR ENERGJI TË RIPËRTRITSHME


Më  15 Shkurt 2017 në sallën e IADK –së është mbajtur  “tryeza e rrumbullakët” në të cilën është diskutuar për rëndësinë e prodhimit të energjisë së  ripërtritshme dhe përdorimin e saj për nevoja të ndryshme,  me fokus të veçant përdorimin e saj në sferën e bujqësisë.
...më shumë
FILLON MBAJTJA E TRAJNIMEVE  NË KOMUNËN E DEÇANIT
e hënë, 13 shkurt 2017

FILLON MBAJTJA E TRAJNIMEVE NË KOMUNËN E DEÇANIT


IADK në kuadër të projektit “Turizmi rural për zhvillimin ekonomik të zonës ndërkufitare të Kosovës dhe Malit të Zi” projekt i përkrahur nga Bashkimi Europian ka filluar mbajtjen e trajnimeve në sigurinë e ushqimit dhe përgatitjen e llojeve të ndryshme të djathit. 

...më shumë
NJOHURITË ELEMENTARE PËR KRASITJE
e enjte, 9 shkurt 2017

NJOHURITË ELEMENTARE PËR KRASITJE


Njohuritë elementare për krasitje

...më shumë
Page 2 of 121First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last