en-US
 
  • Site
  • Web
Search
Teknologjia kultivimit të mëllagës së bardhë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia kultivimit të mëllagës së bardhë


Mëllaga bardhë mundë të gjendët afër lumenjve të mëdhenj, në livadhe të lagështa, afër rrugëve si bimë në formë të egër. Për shkak të kërkesës gjithnjë e më shumë të mëllagës së bardhë viteve të fundit përveç mellages së vet mbirë në natyrë, ka filluar edhe  kultivimi organizuar i kësaj bime. Tek bimët e kultivuara të mellagës rrënja është më e plotë, më e trashë me shumë mukozë, se rrënjët e bimëve në formë të egër.
...më shumë
Shpërndarja e makinave mjelëse për lopë
e martë, 7 maj 2013

Shpërndarja e makinave mjelëse për lopë


Me qellim te perkrahjes se fermereve nga komuniteti serb dhe rritjes së fermave në sektorin e blegtorisë IADK-ja është duke përkrahur në vashdimësi fermerët e komunitetit serb. Gjatë vitit 2011 dhe 2012 janë përkrahur 8 fermerë me makina mjelëse dhe trajnime direkte në ferma me qellim të rritjes së prodhimtarisë në fermë.


...më shumë
Shpërndarja e makinave mjelëse për dhi dhe pakot higjenike
e martë, 7 maj 2013

Shpërndarja e makinave mjelëse për dhi dhe pakot higjenike


Në kuader të projektit "Edukimi dhe Konsolidimi i Fermerëve të Kosovës" IADK me datën 29.04.2013 ka bërë shperndarjen e makinave mjlëse për dhi dhe pakot higjenike, ku kanë perfituar 13 fermerë të dhive. Varsishtë ngu numri i dhive fermerët kanë përfituar nga 1 dhe 2 makina mjelëse, ku secila makinë mjlëse ka nga dy tufa mjelëse dhe nga një pako higjenike. Pakoja higjenike përmban keto pajisje: acid dhe baze për pastrimin e makinave mjelëse, jod për dezinfektimin e gjirit të dhive, CMT testin për identifikimin e mastitit, gotat për paramjelje, gotat për dezinfektim të gjirit dhe tri lloje të brushave për pastrimin e makinave mjelëse.
...më shumë
Page 162 of 175First   Previous   157  158  159  160  161  [162]  163  164  165  166  Next   Last