en-US
 
  • Site
  • Web
Search
Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtëritshme në bujqësi  në Kosovë
e hënë, 22 korrik 2013

Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtëritshme në bujqësi në Kosovë


Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtërishme në bujqësi; Identifikimi dhe kryerja e një analize të fizibilitetit të burimeve të mundshme të energjisë së ripërtërishme në bujqësi, hortikulturë dhe përpunim të ushqimit në shkallë të vogël në Kosovë.

...më shumë
Të ushqyerit e qengjave
e enjte, 18 korrik 2013

Të ushqyerit e qengjave


Të ushqyerit dhe menaxhimi i qengjave, është një nga fazat më të rëndësishme në ciklin prodhues të deleve. Lloji apo mënyra e të ushqyerit varën nga shumë faktorë, duke përfshirë: çfarë janë kërkesat e tregut për mishin e qengjit, sistemin e prodhimit, llojin e ushqimeve që i kemi në dispozicion. Kështu pra, karakteristikat gjenetike të kopesë, drejtimi i prodhimtarisë, mundësia dhe kërkesat e tregut, si dhe shpenzimet e të ushqyerit, përcaktojnë se në çfarë lloji të ushqimit do të orientohemi dhe cilat burime të lëndëve ushqyese do t’i përdorim për të balancuar racionin.
...më shumë
Të ushqyerit e deleve
e enjte, 18 korrik 2013

Të ushqyerit e deleve


Të ushqyerit e deleve paraqet një ndër shpenzimet më të mëdha në prodhimtarinë e deleve, ku arrijnë rreth 50 - 70 % të shpenzimeve të gjithmbarshme në industrinë e deleve. Për këtë arsye, përgatitjes së ushqimit duhet t’i kushtojmë kujdes të madh, si nga aspekti i sasisë, po ashtu edhe nga aspekti i cilësisë. Nisur nga ky fakt mund të përfundojmë se nëse shpenzimet e ushqimit i mbajmë nën kontroll, ose, thënë ndryshe, delet i ushqejmë në mënyrë të drejtë, atëherë edhe prodhuesit e deleve do të kenë mundësi më të mëdha për të pasur fitim, në të kundërtën, ata do të shkojnë në humbje.
...më shumë
Zgjedhën përfituesit e Odave/Bujtinave për vitin e Parë
e mërkurë, 17 korrik 2013

Zgjedhën përfituesit e Odave/Bujtinave për vitin e Parë


Zgjedhën 3 përfitues për Aktivitetin 3: Restaurimi i gjashtë odave/bujtinave, në Projektin: “Promovimi i shërbimeve të turizmit rural dhe infrastrukturës në Zonën e Shalës” financuar nga BE dhe zbatuar nga IADK në partneritet me Komunën e Mitrovicës dhe Komunën e Vushtrrisë.

...më shumë
Krimbi i mollës (Carpocaps-Cydia pomonella)
e shtunë, 13 korrik 2013

Krimbi i mollës (Carpocaps-Cydia pomonella)


Pas monitorimit  përmes stacionit meteorologjik  të vendosura në  fshatin Vaganice  komuna e Mitrovicës,  si dhe permes feromoneve per monitorimin e krimbit te molles  qe jane  vendosur ne 15 pemishte me molle në komunen e Mitrovices, Vushtrris dhe Skenderait  kemi vrejtur se ka filluar paraqitja e gjenerates se dyte e krimbit te molles.

...më shumë
Page 158 of 181First   Previous   153  154  155  156  157  [158]  159  160  161  162  Next   Last