en-US
 
  • Site
  • Web
Search
Zhvillohen trajnimet ne përpunimin e produkteve tradicionale ne fshatin Sllakovc, komuna e Vushtrrisë
e hënë, 22 korrik 2013

Zhvillohen trajnimet ne përpunimin e produkteve tradicionale ne fshatin Sllakovc, komuna e Vushtrrisë


Një nga komponentët e projektit “Promovimi i shërbimeve te turizmit rural dhe infrastrukturës ne zonën e Shalës” është edukimi dhe trajnimi I grave ne përgatitjen e ushqimit dhe ofrimit te shërbimeve.

...më shumë
Kalkulimi i Kostos së Makinerisë së Fermës
e hënë, 22 korrik 2013

Kalkulimi i Kostos së Makinerisë së Fermës


Kostot e operimit dhe pronësisë të makinerisë, shpesh janë më shumë se gjysma e kostos së përgjithshme të prodhimit të kulturave për prodhuesit bujqësor dhe në mënyrë të konsiderueshme ndikojnë në profitabilitetin e fermës
...më shumë
Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtëritshme në bujqësi  në Kosovë
e hënë, 22 korrik 2013

Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtëritshme në bujqësi në Kosovë


Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtërishme në bujqësi; Identifikimi dhe kryerja e një analize të fizibilitetit të burimeve të mundshme të energjisë së ripërtërishme në bujqësi, hortikulturë dhe përpunim të ushqimit në shkallë të vogël në Kosovë.

...më shumë
Të ushqyerit e qengjave
e enjte, 18 korrik 2013

Të ushqyerit e qengjave


Të ushqyerit dhe menaxhimi i qengjave, është një nga fazat më të rëndësishme në ciklin prodhues të deleve. Lloji apo mënyra e të ushqyerit varën nga shumë faktorë, duke përfshirë: çfarë janë kërkesat e tregut për mishin e qengjit, sistemin e prodhimit, llojin e ushqimeve që i kemi në dispozicion. Kështu pra, karakteristikat gjenetike të kopesë, drejtimi i prodhimtarisë, mundësia dhe kërkesat e tregut, si dhe shpenzimet e të ushqyerit, përcaktojnë se në çfarë lloji të ushqimit do të orientohemi dhe cilat burime të lëndëve ushqyese do t’i përdorim për të balancuar racionin.
...më shumë
Të ushqyerit e deleve
e enjte, 18 korrik 2013

Të ushqyerit e deleve


Të ushqyerit e deleve paraqet një ndër shpenzimet më të mëdha në prodhimtarinë e deleve, ku arrijnë rreth 50 - 70 % të shpenzimeve të gjithmbarshme në industrinë e deleve. Për këtë arsye, përgatitjes së ushqimit duhet t’i kushtojmë kujdes të madh, si nga aspekti i sasisë, po ashtu edhe nga aspekti i cilësisë. Nisur nga ky fakt mund të përfundojmë se nëse shpenzimet e ushqimit i mbajmë nën kontroll, ose, thënë ndryshe, delet i ushqejmë në mënyrë të drejtë, atëherë edhe prodhuesit e deleve do të kenë mundësi më të mëdha për të pasur fitim, në të kundërtën, ata do të shkojnë në humbje.
...më shumë
Page 154 of 178First   Previous   149  150  151  152  153  [154]  155  156  157  158  Next   Last