en-US
 
  • Site
  • Web
Search
PLANI I NDËRTIMIT DHE VENTILIMIT TË STALLAVE PËR LOPË  QUMËSHTORE
e mërkurë, 15 maj 2013

PLANI I NDËRTIMIT DHE VENTILIMIT TË STALLAVE PËR LOPË QUMËSHTORE


Është me rendesi që ndërtimi i stallave për kafshë ti plotëson kërkesat e kafshëve dhe të mundsoj menaxhim sa me të mirë  të fermës.  Një plan i tillë i ndertimit të stallave duhet të përfshijë kerkesat për grupe të ndryshme si për lopë qumështore, meshtjerrat për riprodhim dhe viça.

...më shumë
PËRPUNIMI I USHQIMIT
e hënë, 13 maj 2013

PËRPUNIMI I USHQIMIT


Pjesën më të madhe të të hollave njeriu i shpenzon për ushqim. Gjithashtu është e ditur se çmimet e pemëve perimeve përgjatë tërë vitit pësojnë luhatje. Ne të gjithë e dimë  se cilësia e ushqimeve, vlerat ushqyese si dhe konsumimi i tyre përgjatë tërë vitit, kanë një ndikim të konsiderueshëm në shëndetin tonë dhe në rezultatet e punës sonë....më shumë
Prognozë për shfaqjen e sëmundjes së Kromës tek Molla
e mërkurë, 8 maj 2013

Prognozë për shfaqjen e sëmundjes së Kromës tek Molla


Pas monitorimit të vazhdueshëm  përmes stacionit  meteorologjike  të vendosura në  fshatin Vaganice  komuna e Mitrovicës  kemi  sinjale se më  datë  7 Maj  kemi një infeksion të lehtë nga Kroma e Mollës. Ketë mund ta shohim edhe përmes raportit dhe grafitit  të nxjerr nga te dhënat e stacioneve meteorologjike.


...më shumë
Teknologjia e Rigonit bardhë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia e Rigonit bardhë


Rigoni bardhë  është  bimë  shumë vjeçare, e gjelbër, gjysmë  shkurre nga familja Lamiace. Karakterizohet me sistem rrënjor shumë  të  fuqishëm dhe jashtëzakonisht të degëzuar me shumë  rrënjë  të  imëta. Pjesa mbitokësore karakterizohet nga një  numër i madh i kërcejve me gjatësi (60-80cm), të  cilët më  afër sipërfaqes së  tokës janë  të drunjëzuar dhe shpesh shtrihen. Gjethet janë  të  imëta me gjatë si 3-4 cm me bishta të  shkurtër kurse lulet me ngjyrë  të  bardhë  në  të  verdhë  dhe krejt bima ka një  erë  shumë  të  këndshme. Bima mirë i qëndron kositjes. Rigoni bardhë  mbetët në  të  njëjtën sipërfaqe prej 3-5 vjet
...më shumë
Teknologjia kultivimit të mëllages së zeë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia kultivimit të mëllages së zeë


Është një lloj bime jashtëzakonisht e përhapur, gjendet në të gjitha kontinentet, gjendet në të gjitha vendet në Kosovë, gjendet zakonisht skaj rrugëve, në kullosa, oborre, djerrina etj. Vjelët zakonisht gjethet dhe lulet, deri më tani janë vjelë vetëm lloji i egër. Tani ka filluar edhe kultivimi saj me qëllim që të sigurohet një kualitet dhe standard më i mire. Vjelët gjethet dhe lulet të cilat janë më të mëdha krahasuar me llojin e egër.
...më shumë
Page 149 of 163First   Previous   144  145  146  147  148  [149]  150  151  152  153  Next   Last