en-US
 
  • Site
  • Web
Search
SOT NË IADK PËR VIZITË QËNDROI KONSULJA E AMBASADËS KANADEZE ZNJ.JUNE SHINAGAWA
e martë, 6 dhjetor 2016

SOT NË IADK PËR VIZITË QËNDROI KONSULJA E AMBASADËS KANADEZE ZNJ.JUNE SHINAGAWA


Në vazhdën e vizitave dhe takimeve me përfituesit e skemës se granteve nga ambasada e Kanadasë , sot ne IADK qëndroi konsullja e  Znj. June Shinagawa e shoqëruar nga stafi i KCSF-së 
...më shumë
ORGANIZIMI I DARKËS SË LAMËS
e enjte, 24 nëntor 2016

ORGANIZIMI I DARKËS SË LAMËS


Me qëllim të promovimit të turizmit dhe vlerave tradicionale që ofron zona e Dukagjinit, është organizuar “Darka e Lamës” në kuadër të projektit “Turizmi rural për zhvillimin ekonomik të zonës ndërkufitare të Kosovës dhe Malit të Zi” i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe zbatuar nga IADK në partneritet me shoqatën “Golden Honey” nga komuna e Deçanit

...më shumë
PRODHIMI I KOMPOSTIT DHE PËRDORIMI I TIJ NË HORTIKULTURË
e martë, 22 nëntor 2016

PRODHIMI I KOMPOSTIT DHE PËRDORIMI I TIJ NË HORTIKULTURË


Në kuadër të Projektit “Gjenerimi i të ardhurave dhe aktivitetet trajnuese për grupet e margjinalizuara dhe fermerët në zonat rurale” të financuar nga donatori Brot für die Welt nga Gjermania, IADK qe dy vite radhazi është duke zbatuar aktivitete të shumëta trajnuese dhe përkrahje direkte për  grupet e grave dhe fermerët në sektorë të ndryshëm të bujqësisë.

...më shumë
RUAJTJA E FRUTAVE TE MOLLES
e martë, 22 nëntor 2016

RUAJTJA E FRUTAVE TE MOLLES


Pas vjeljes frutat vendosen në arka, transportohen dërgohen ne vendin për pastrim, seleksionim dhe paketim. Gjate kësaj kohe duhet pasur kujdes që transporti të behet me mjete përkatëse pa i dëmtuar frutat mekanikisht, pastrimi të bëhet me ujë të pastër (të klorifikuar 0.01% ose 100 L ujë 10 g klor) gjithashtu edhe paketimet duhet të jenë të pastra dhe të dezinfektuara me hiperklorit te K,N ose Cl me koncentrim 0.01%.

...më shumë
CERTIFIKOHEN 61  GRA NGA IADK NE PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE SI NE PËRGATITJE E USHQIMIT
e hënë, 21 nëntor 2016

CERTIFIKOHEN 61 GRA NGA IADK NE PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE SI NE PËRGATITJE E USHQIMIT


Në kuadër të projektit “Gjenerimi i të ardhurave dhe aktivitet trajnuese për grupet e margjinalizuara dhe fermerët në zonat rurale financuar nga Bread for the World  dhe Implementuar nga IADK, sot  më 18  Korrik është bërë certifikimi i 61 grave nga komuna e Vitisë , Vushtrrisë dhe Skenderajt, ne përpunimin e  pemëve dhe perimeve dhe ne përgatitjen e ushqimit
...më shumë
Page 10 of 127First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last