en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Pajisje dhe trajnime për shoqatën e grave “Begatia” në Runik të Skënderajt

Me qëllim të ngritjes dhe fuqizimit të shoqatës së grave “ Begatia “ në fshatin Runik, IADK ka bërë blerjen dhe  shpërndarjen inventarit të domosdoshëm për funksionimin e zyrës së shoqatës. Me 20 Prill është bërë shpërndarja e pajisjeve në fshatin Runik te shoqata “Begatia", duke përfshirë kompjutorë, tavolina, karrike e material tjeter shpenzues të nevojshme për zyrë. 

Me qellim te fuqizimit ne aspektin menaxherial te shoqates se grave “Begatia“ Runik, komuna e Skenderajt,  eshte organizuar trajnimi per menaxhimin e shoqates. Ne kete trajnim kane marre pjese te gjitha anetaret e shoqates Begatia, ku numri i pjesmarreseve ka qene 15.


Shoqata e grave Begatia përkrahet nga IADK përmes projektit "Promovimi i bujqesise, hortikultures, blegtorise, dhe perpunimit te frutave ne rajonin e Mitrovices" qe financohet nga Bashkimi Evropian permes skemes se granteve EURED.

Anëtaret e shoqatës do të përkrahen edhe me vijimin e kurseve të gjuhës angleze dhe kurse për kompjutorë.