en-US
 
  • Site
  • Web
Search
ËSHTË MBAJTUR TRYEZA E RRUMBULLAKET ME TEMËN: ZINXHIRI I VLERËS NË SEKTORIN E QUMËSHTIT NË KOSOVË"
2015-06-26

ËSHTË MBAJTUR TRYEZA E RRUMBULLAKET ME TEMËN: ZINXHIRI I VLERËS NË SEKTORIN E QUMËSHTIT NË KOSOVË"


Organizata “Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës –IADK në bashkëpunim me Programin e USAID-it Avancojmë Kosovën së Bashku (AKT), është në proces të   implementimit të projektit: “Krijimi i kushteve të favorshme dhe përmirësimi ekonomik në Jug dhe Veri të Kosovës”.
...më shumë
REZULTATET KRAHASUESE TË TË USHQYERIT TË BLETËVE ME BUKË BLETË NË PERIUDHËN E DIMRIT DHE PRANVERËS SË HERSHME
2015-06-18

REZULTATET KRAHASUESE TË TË USHQYERIT TË BLETËVE ME BUKË BLETË NË PERIUDHËN E DIMRIT DHE PRANVERËS SË HERSHME


Pas trajnimeve të përfunduara në lidhje me prodhimtarinë organike nga trajnuesi Vitor Malutaj, është realizuar studimi të cilin mund ta shfletoni më poshtë. ...më shumë
VIZITË STUDIMORE ME PRODHUESIT E QUMËSHTIT NGA KOMUNA E LEPOSAVIQIT DHE ZUBIN POTOKUT
2015-06-18

VIZITË STUDIMORE ME PRODHUESIT E QUMËSHTIT NGA KOMUNA E LEPOSAVIQIT DHE ZUBIN POTOKUT


IADK është duke implementuar projektin e USAID-AKT, Avancojmë Kosovën së Bashku ku si qëllim ka  trajnimin dhe avancimin e fermerëve në menaxhimin e fermave për lopë qumështore në komunat e veriut si Leposaviq dhe Zubin Potok.
...më shumë
NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE QERSHOR 2015
2015-06-08

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE QERSHOR 2015


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Qershor 2015 në Departamentin e Blegtorisë, Përpunimit dhe Hortikulturës ju lutem shfletoni artikujt. ...më shumë
U MBAJT TRYEZA E RRUMBULLAKËT  ME TEMËN  “KUSHTET E ZHVILLIMIT TË SEKTORIT  TË  PRODUKTEVE  PYJORE JO-DRUSORE  (PPJD) SIPAS STRATEGJISË SË PRODUKTEVE JO - DRUSORE NË KOSOVË”
2015-06-08

U MBAJT TRYEZA E RRUMBULLAKËT ME TEMËN “KUSHTET E ZHVILLIMIT TË SEKTORIT TË PRODUKTEVE PYJORE JO-DRUSORE (PPJD) SIPAS STRATEGJISË SË PRODUKTEVE JO - DRUSORE NË KOSOVË”


IADK përmes zbatimit të projektit: “Ngritja e kapaciteteve të fermerëve në Hortikulturë në rajonet Veriore dhe Jugore të Kosovës”, gjegjësisht në komunat: Zveçan, Leposaviq, Zubin Potok, Mitrovica e Veriut, Prizren, Dragash, Suharekë, Rahovec dhe Malishevë, organizoi tryezën e rrumbullakët me temën “Kushtet e zhvillimit të sektorit  të  produkteve  pyjore jo-drusore  (ppjd) sipas strategjisë së produkteve jo - drusore në Kosovë”, ku prezent ishin 40 pjesëmarrës.

...më shumë
Page 1 of 97First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last