en-US
 
  • Site
  • Web
Search
IADK ORGANIZON DITË FUSHORE PËR APLIKIMIN E “GEOLIFE”  PROGRAMIT PËR PATATE
2015-07-27

IADK ORGANIZON DITË FUSHORE PËR APLIKIMIN E “GEOLIFE” PROGRAMIT PËR PATATE


Më 22 Korrik 2015 është mbajtur një ditë promovuese për  “Praktikat e kultivimit të patates dhe aplikimi GEOLIFE  Programit për Patate”. Kjo ngjarje është mbajtur në ngastrat e mbjella me patate të fermerit Nuredin Imeri nga fshati Dumnicë e Ulët, të Komunës së Vushtrrisë.
...më shumë
CERTIFIKIMI I 40 GRAVE KRYEFAMILJARE TË TRAJNUARA NË PËRGATITJEN E USHQIMIT
2015-07-24

CERTIFIKIMI I 40 GRAVE KRYEFAMILJARE TË TRAJNUARA NË PËRGATITJEN E USHQIMIT


Sot më 24.07.2015 janë certifikuar 40 gra kryefamiljare të regjionit të Mitrovicës dhe Prishtinës gjatë ceremonisë së organizuar për certifikimin e grupeve të grave në projektin "Gratë e Veja krijojnë byfe", të financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga organizata IADK në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në këtë ceremoni morën pjese rreth 68 pjesëmarrës, duke përfshirë fermerë, përfaqësues nga Bashkimi Evropian, MPMS, institucione, përfaqësues të mediave etj.
...më shumë
PROMOVIMI I KULTIVIMIT BIMËVE MJEKËSORE - RIGONIT TË BARDHË
2015-07-10

PROMOVIMI I KULTIVIMIT BIMËVE MJEKËSORE - RIGONIT TË BARDHË


IADK është duke implementuar projektin e USAID-AKT, Avancojmë Kosovën së Bashku ku me qëllim të përmirësimit të kushteve sa më të favorshme dhe rritjen e të hyrave, nja nga aktivitetet kryesore është kultivimi i bimëve mjekësore në Veri.

Me datën 8 Korrik në fshatin Dobrasevina të Zubin Potoku është mbajtur ditë promovimi e kultivimit të bimëve mjekësore në pronën e fermerit Milic Bozovic i cili ka kultivuar Rigonin e Bardhë ne 1000 m² sipërfaqe.

...më shumë
NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE KORRIK 2015
2015-07-06

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE KORRIK 2015


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Korrik 2015 në Departamentin e Blegtorisë, Hortikulturës dhe Përpunimit ju lutem shfletoni artikujt. ...më shumë
ËSHTË MBAJTUR TRYEZA E RRUMBULLAKET ME TEMËN: ZINXHIRI I VLERËS NË SEKTORIN E QUMËSHTIT NË KOSOVË"
2015-06-26

ËSHTË MBAJTUR TRYEZA E RRUMBULLAKET ME TEMËN: ZINXHIRI I VLERËS NË SEKTORIN E QUMËSHTIT NË KOSOVË"


Organizata “Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës –IADK në bashkëpunim me Programin e USAID-it Avancojmë Kosovën së Bashku (AKT), është në proces të   implementimit të projektit: “Krijimi i kushteve të favorshme dhe përmirësimi ekonomik në Jug dhe Veri të Kosovës”.
...më shumë
Page 1 of 98First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last