en-US
 
  • Site
  • Web
Search
IADK KA ORGANIZUAR  TRAJNIME PËR PRODHUES TË PATATËS
e martë, 14 qershor 2016

IADK KA ORGANIZUAR TRAJNIME PËR PRODHUES TË PATATËS


Në kuadër të bashkëpunimit me organizatën PUM, për 10 ditë është realizuar misioni i ekspertit holandez për patate Tjaart Hofman, me qëllim të bartjes së eksperiencave të tij tek fermerët që merren me kultivim të patateve në Kosovë.
...më shumë
e martë, 14 qershor 2016

NGJARJET, TRAJNIMET, VIZITAT STUDIMORE PËR MUAJIN QERSHOR 2016


Për ngjarjet, trajnimet dhe vizitat studimore për muajin Qershor 2016 në Departamentin e Hortikulturës, Përpunimit dhe Blegtorisë ju lutem shfletoni artikujt.

...më shumë
CEREMONIA E ÇERTIFIKIMIT TË GRUPIT TË GRAVE TË VEJA
e martë, 14 qershor 2016

CEREMONIA E ÇERTIFIKIMIT TË GRUPIT TË GRAVE TË VEJA


Më datë 26.05.2016 është organizuar  ceremonia e certifikimit të 40 grave të veja të cilat kanë përfunduar 10 sesioneve të trajnimeve  në prodhimin e ushqimit  si dhe 18 gra të veja të cilat kanë përfunduar trajnimet në ndërmarrësi për vitin 2016. Këto trajnime i kanë ndjekur 41 por janë certifikuar 40 në bazë të  kriterit të vijueshmërisë së trajnimeve (80%). Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë 58 pjesëmarrës, pjesëmarrës nga zyra e BE–së, MPMS, zyrat e punësimit,  komunat, gratë e veja si dhe stafi i IADK-së.
...më shumë
 PËRFUNDOJNË TRAJNIMET NË NDËRMARRËSI
e martë, 14 qershor 2016

PËRFUNDOJNË TRAJNIMET NË NDËRMARRËSI


Në përputhje me projektin IADK ka organizuar 7  sesione të trajnimeve për ndërmarrësi për grupin e grave të përberë prej 18 gra të veja, të cilat janë trajnuar gjate këtij viti 2016 për të siguruar bazën për menaxhim efikas të bizneseve të vogla. Në këtë trajnim  12 gra janë  përzgjedhur për angazhim në 3 bufet në 3 shkollat e tri komunave:  Mitrovicë, Vushtrri dhe Drenas.

...më shumë
IADK VAZHDON ME CERTIFIKIMIN E BLETARËVE PËR PRODHIMTARI ORGANIKE
e hënë, 30 maj 2016

IADK VAZHDON ME CERTIFIKIMIN E BLETARËVE PËR PRODHIMTARI ORGANIKE


Sipas rregullave të  Bashkimit Evropian minimumi një për qind e prodhimtarisë së përgjithshme bujqësore të shteteve duhet të jetë prodhimtari organike.
...më shumë
Page 1 of 110First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last