en-US
 
  • Site
  • Web
Search
Inseminimi artificial
e hënë, 2 maj 2011

Inseminimi artificial


Një ndër problemet kryesore që fermerët hasin në riprodhim është kualiteti i dobët i materialit gjenetik që importohet prej demave jo të certifikuar dhe pa pedigre. Për të zgjidhur këtë problem, IADK këtë vit ka importuar 1000 doza të materialit gjenetik të racave të ndryshme; 600 doza te racës Simmental, 200 doza të racës Holstein i Zi dhe 200 doza te racës Holstein i Kuq.

Vend origjina e materialit gjenetik ka qenë nga Amerika nga kompania World Wide Sires (WWS). I gjithë materiali gjenetik që është importuar është shpërndarë në 7 stacionet veterinare të komunave të Vushtrrisë, Mitrovicës dhe Skenderajt dhe poashtu janë pajisur edhe dy veterinarë të rinj të cilët janë trajnuar mbi inseminimin artificial.
Përgatitja e silazhës së misrit
e hënë, 2 maj 2011

Përgatitja e silazhës së misrit


Një ndër problemet më të mëdha për përgatitjen e ushqimit të silazhuar është mungesa e pajisjeve adekuate për përgatitjen e silazhës së misrit. Duke e ditur se silazhi i misrit është ushqim i lirë, kualitativ dhe ulë koston e prodhimit, IADK këtë vit ka ndihmuar dy fermerë me makina për korrjen e silazhës së misrit. Përfituesit janë nga komuna e Vushtrrisë dhe Skenderajt.

Të dy përfituesit gjate këtij viti i kanë përdorur makinat e silazhës ne mënyrë të duhur dhe kanë kryer shërbime edhe për 46 fermerë të tjerë nga komunat e Vushtrrisë dhe Skenderajt.
Përpunimi i koncentratit
e hënë, 2 maj 2011

Përpunimi i koncentratit


Duke parë nevojat e fermerëve për koncentrat të kualitetit të mirë IADK gjatë vitit 2010 ka ndihmuar tre përfitues me makina për përpunimin e koncentratit: mulli për prodhimin e koncentratit, makinë për qepjen e thasëve, peshore dhe një sasi të konsiderueshme të thasëve për paketim.

Në projekt propozim është paraparë që IADK të ndihmoj vetëm një përfitues por pas hapjes së ofertave është konstatuar se ofertuesit kanë ofruar çmim të volitshëm, dhe me këtë rast është marrë vendim që të themelohen tri qendra për përpunimin e koncentratit. Dy përfitues janë nga komuna e Vushtrrisë dhe një nga komuna e Skenderajt.
Kapaciteti i mullirit është 500 kg/orë.
Ditës së Dredhzës 2010
e premte, 11 qershor 2010

Ditës së Dredhzës 2010


IADK ka qenë bashkë-organizator i “Ditës së Dredhzës 2010” dhe bartës kryesor i organizimit të “Panairit Regjional për Bujqësi Mitrovica 2010”.

“Dita e dredhëzës 2010”-është organizuar me 15 Qershor 2010 në qytetin e Skenderajt.

Në këtë promovim 50 fermerë nga gjithë Kosova i kanë ekspozuar prodhimet e tyre të dredhzës. Kanë marrë pjesë edhe një numër i madh i pjesëmarrësve të ftuar dhe i qytetarëve. Në kuadër të pjesëmarrësve ka qenë edhe Ministri i MBPZHR, Kryetari i komunës së Skenderajt, përfaqësues të komunave nga gjithë Kosova, KFOR-it, Organizatat dhe Institucione tjera. Si mbështetës të këtij organizimi kanë qenë edhe AZHR Veri dhe ProCredit Bank.
Panairi Regjonal për Bujqësi “Mitrovica 2010”
e martë, 11 maj 2010

Panairi Regjonal për Bujqësi “Mitrovica 2010”


Për herë të parë më 24 dhe 25 Shtator 2010 është organizuar me sukses Panairi Regjional për bujqësi – Mitrovica 2010 në qytetin e Mitrovicës. Ky panair është organizuar nga IADK në mbështetje edhe të USHFRM, KK Mitrovicë, KK Skenderaj, KK Vushtrri, OEK dhe AKB.

Mbi 100 prodhues të ndryshëm i kanë ekspozuar prodhimet e tyre për dy ditë radhazi në këtë promovim. Aty janë ekspozuar prodhime të bletëve, pemë, perime, përpunime tradicionale, prodhime industriale, punë dore etj. Ky panair ka zgjuar një kureshtje të madhe dhe ka pas një numër shumë të madh të vizitorëve jo vetëm nga qytetet e regjionit por nga tërë Kosova.
Page 102 of 102First   Previous   93  94  95  96  97  98  99  100  101  [102]  Next   Last