en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Entries for the 'Lajme' Category

Mbahet Takimi tretë i GP për Blegtori
e hënë, 10 qershor 2013

Mbahet Takimi tretë i GP për Blegtori


U mbajt takimi i tretë i Grupit Punues (GP) për Blegtori – Sektori i Përpunimit të Qumështit, por pa ndonjë rezultat konkret për arsye dallimeve dhe pikëpamjeve të ndryshme të pjesëmarrjeve të pranishëm në takim.

Gentiana – Gentiana Lutea L.
e premte, 7 qershor 2013

Gentiana – Gentiana Lutea L.


Në qarkullim vjen: rrënja e Gentianës

Mendohet se emërtimi Gentiana rrjedh nga emri mbretit Ilir i cili ne shekullin e II para erës së re tregoj për vetit shëruese të kësaj bime. Shfrytëzimi i Gentianës për qëllime shëruese nuk ka shënua rënie deri në ditët e sotme. Gjendet në bjeshkë dhe livadhe të bjeshkëve të Evropës Jugore, Juglindore dhe Azisë së Vogël. Për shkak eksploatimit të pakontrolluar ky lloj është shumë i rrallë por gjithnjë e më shpesh vjen deri te zhdukja e saj.

Shërbela - (Salvia Officinalis L.)
e premte, 7 qershor 2013

Shërbela - (Salvia Officinalis L.)


Është kulturë që i pëlqen klima e ngrohët, rrjedhë nga Mesdheu ku edhe sot më së shumti mblidhet dhe kultivohet. Përdorej qysh herët nga popujt e lashtë. Grekët e kanë përdor kundër helmimeve nga gjarpërinjtë dhe shërim nga shumë sëmundjeve tjera.  Romakët e vjetër aq shumë e kanë vlerësuar sa atë e kanë quajtur bari shenjtë. Sot në botë sherbela e kultivuar në bregdetin Adriatik konsiderohet si më kualitative.

e enjte, 6 qershor 2013

Trajnimet për muajin Qershor 2013


Trajnimet që do të mbahen në Muajin Qershor për Departamente

Ndërtimi i vendqëndrimit të kafshëve
e hënë, 3 qershor 2013

Ndërtimi i vendqëndrimit të kafshëve


Ndërtimi i vendit ku qëndrojnë kafshët ka ndikim të madhe në  shëndetin e lopës dhe në prodhimtarinë e saj. Një vend pushim i rehatshëm është esencial për lopët, për shkak se ato pushojnë shumë  orë  në  ditë. Sipas disa studimeve nëse vendi i lopës është i rehatshëm dhe pa lagështi lopa qëndron e shtrire 10 deri 14 ore ne dite.

U konsolidua Bashkimi i Shoqatave Bujqësore të Kosovës [BSHBK]
e hënë, 3 qershor 2013

U konsolidua Bashkimi i Shoqatave Bujqësore të Kosovës [BSHBK]


Erdhi koha që edhe zëri i sektorit të bujqësisë të dëgjohet në institucionet relevante. Gjithë kjo duke ju falënderuar formimit të Bashkimit të Shoqatave Bujqësore të Kosovës që është ombrellë për 9 Shoqata nga sektori i bujqësisë në nivel të Kosovës dhe 2 unione regjionale të fermerëve.
Trajnimet për përfaqësuesit e shoqatave të fermerëve të përfaqësuara në Bashkimin e Shoqatave Bujqësore të Kosovës (BSHBK)
e premte, 31 maj 2013

Trajnimet për përfaqësuesit e shoqatave të fermerëve të përfaqësuara në Bashkimin e Shoqatave Bujqësore të Kosovës (BSHBK)


Në kuadër të projektit “ Fuqizimi i kapacitetit të shoqërisë civile për politik-bërje dhe konsultim me Qeverinë në sektorin e bujqësisë”, gjatë muajve Prill dhe Maj të këtij viti janë mbajtur trajnimet për përfaqësuesit e shoqatave të fermerëve të përfaqësuara në Bashkimin e Shoqatave Bujqësore të Kosovës (BSHBK).

U mbajt takimi i Grupit Punues të sektorit të Hortikulturës për Pemë dhe Perime për Strategjinë e Ministrisë së Bujqësisë për periudhën vjeçare 2014-2020
e premte, 31 maj 2013

U mbajt takimi i Grupit Punues të sektorit të Hortikulturës për Pemë dhe Perime për Strategjinë e Ministrisë së Bujqësisë për periudhën vjeçare 2014-2020


Në vazhdën e takimeve konsultuese, u mbajt takimi i fundit i grupit punues të sektorit të Hortikulturës  për pemë dhe perime për hartimin e strategjisë së Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) për periudhën vjeçare 2014 – 2020.

U mbajtën takimet e Grupit Punues për Blegtori për muajin Maj 2013
e premte, 31 maj 2013

U mbajtën takimet e Grupit Punues për Blegtori për muajin Maj 2013


Gjatë muajit Maj u mbajtën dy takime të grupit punues për Sektorin e Blegtorisë ndërmjet përfaqësueseve të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës (MBPZHR), përfaqësueseve të organizatave joqeveritare, përfaqësueseve të Bashkimit të Shoqatave Bujqësore të Kosovës (BSHBK) dhe përfaqësueseve të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IADK).

Promovimi i shërbimeve të turizmit rural dhe infrastrukturës në zonën e Shalës
e enjte, 30 maj 2013

Promovimi i shërbimeve të turizmit rural dhe infrastrukturës në zonën e Shalës


Me  qëllim  që  të  promovojmë  turizmin  rural  në  këtë regjion,  IADK-ja  do  të  zbatojë  një  projekt  të  financuar nga BE-ja i cili përbëhet nga disa aktivitete, të cilat janë hartuar  që  të  kontribuojnë  drejt  përmirësimit  të mundësive  turistike  në  zonat  rurale,  ekonomisë regjionale  bujqësore,  dhe  të  ofrojë  trajnime  përkatëse dhe  adekuate  për  femrat  rurale  për  përpunimin  e produkteve  bujqësore  të  blegtorisë,  hortikulturës  dhe produkteve të qumështit bulmetit. 

Page 82 of 89First   Previous   77  78  79  80  81  [82]  83  84  85  86  Next   Last