en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Entries for the 'Lajme' Category

Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtëritshme në bujqësi  në Kosovë
e hënë, 22 korrik 2013

Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtëritshme në bujqësi në Kosovë


Analiza e fizibilitetit për energjinë e ripërtërishme në bujqësi; Identifikimi dhe kryerja e një analize të fizibilitetit të burimeve të mundshme të energjisë së ripërtërishme në bujqësi, hortikulturë dhe përpunim të ushqimit në shkallë të vogël në Kosovë.

Të ushqyerit e qengjave
e enjte, 18 korrik 2013

Të ushqyerit e qengjave


Të ushqyerit dhe menaxhimi i qengjave, është një nga fazat më të rëndësishme në ciklin prodhues të deleve. Lloji apo mënyra e të ushqyerit varën nga shumë faktorë, duke përfshirë: çfarë janë kërkesat e tregut për mishin e qengjit, sistemin e prodhimit, llojin e ushqimeve që i kemi në dispozicion. Kështu pra, karakteristikat gjenetike të kopesë, drejtimi i prodhimtarisë, mundësia dhe kërkesat e tregut, si dhe shpenzimet e të ushqyerit, përcaktojnë se në çfarë lloji të ushqimit do të orientohemi dhe cilat burime të lëndëve ushqyese do t’i përdorim për të balancuar racionin.
Të ushqyerit e deleve
e enjte, 18 korrik 2013

Të ushqyerit e deleve


Të ushqyerit e deleve paraqet një ndër shpenzimet më të mëdha në prodhimtarinë e deleve, ku arrijnë rreth 50 - 70 % të shpenzimeve të gjithmbarshme në industrinë e deleve. Për këtë arsye, përgatitjes së ushqimit duhet t’i kushtojmë kujdes të madh, si nga aspekti i sasisë, po ashtu edhe nga aspekti i cilësisë. Nisur nga ky fakt mund të përfundojmë se nëse shpenzimet e ushqimit i mbajmë nën kontroll, ose, thënë ndryshe, delet i ushqejmë në mënyrë të drejtë, atëherë edhe prodhuesit e deleve do të kenë mundësi më të mëdha për të pasur fitim, në të kundërtën, ata do të shkojnë në humbje.
Zgjedhën përfituesit e Odave/Bujtinave për vitin e Parë
e mërkurë, 17 korrik 2013

Zgjedhën përfituesit e Odave/Bujtinave për vitin e Parë


Zgjedhën 3 përfitues për Aktivitetin 3: Restaurimi i gjashtë odave/bujtinave, në Projektin: “Promovimi i shërbimeve të turizmit rural dhe infrastrukturës në Zonën e Shalës” financuar nga BE dhe zbatuar nga IADK në partneritet me Komunën e Mitrovicës dhe Komunën e Vushtrrisë.

Krimbi i mollës (Carpocaps-Cydia pomonella)
e shtunë, 13 korrik 2013

Krimbi i mollës (Carpocaps-Cydia pomonella)


Pas monitorimit  përmes stacionit meteorologjik  të vendosura në  fshatin Vaganice  komuna e Mitrovicës,  si dhe permes feromoneve per monitorimin e krimbit te molles  qe jane  vendosur ne 15 pemishte me molle në komunen e Mitrovices, Vushtrris dhe Skenderait  kemi vrejtur se ka filluar paraqitja e gjenerates se dyte e krimbit te molles.

Mbahet punëtoria e tretë regjionale në Prizren
e enjte, 11 korrik 2013

Mbahet punëtoria e tretë regjionale në Prizren


Pas punëtorive të Pejës dhe Mitrovicës, u mbajt punëtoria e radhës në regjionin e Prizrenit, ku u diskutuan tema të ndryshme me rëndësi për sektorin e bujqësisë në këtë regjion dhe rekomandimet lidhur me punën e BSHBK-së në të ardhmen.
Tenja e domates (Tuta absoluta)
e enjte, 11 korrik 2013

Tenja e domates (Tuta absoluta)


Tenja e domates (Tuta absoluta) është një dëmtues shumë i rrezikshëm për  kulturat Solanace,e sidomos për domaten. Ky dëmtues tashmë është e përhapur edhe në Kosovë, sidomos në  serra dhe duke pas parasyshë dëmtimet e mëdha që i shkaktonë në prodhimtarinë e perimeve fermerët duhet të jenë shumë të vëmendshëm në identifikimin dhe zbulimin  në faza sa më të hershme të paraqitjes së tij, me qëllim të marrjes së masave të ndryshme mbrojtëse nga ky dëmtues i rrezikshëm.

Publikohet numri i 2-të i gazetës mujore të BSHBK-së
e martë, 9 korrik 2013

Publikohet numri i 2-të i gazetës mujore të BSHBK-së


Doli në publikim numri i 2-të i gazetës mujore të BSHBK-së, e cila përfshinë informata në lidhje me aktivitetet dhe angazhimet e BSHBK-së për muajin Qershor dhe po ashtu edhe njoftime të ndryshme nga Ministria e Bujqësisë.

Trajnimet për muajin Korrik 2013
e hënë, 8 korrik 2013

Trajnimet për muajin Korrik 2013


Trajnimet e planifikuara për Muajin Korrik 2013

Shpërndarja e makinave për qethjen e deleve
e premte, 5 korrik 2013

Shpërndarja e makinave për qethjen e deleve


Në kuadër të këtij projekti IADK gjatë muajit Qershor ka bërë shpërndarjen e makinave  për qethjen e deleve. Përfitues të këtyre makinave qethëse janë fermerët e Regjionit të Mitrovicës, që shtrihen në Zonën e Shalës nga fshatrat  Bajgore, Bare dhe Sllakovc.
Page 79 of 88First   Previous   74  75  76  77  78  [79]  80  81  82  83  Next   Last