en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Organizata  Joqeveritare Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë  së Kosovës (IADK) është duke zbatuar  projektin “Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset rurale të Kosovës” i financuar nga Donatori Brot fűr die Welt (BfdW)  nga Gjermania.

Në kuadër të projektit të lartpërmendur  në  aktivitetin 1.2, sipas ftesës për aplikim të publikuar  në Komunën e Ferizajt dhe Shtimes për përfitim të laktofrizave, kanё aplikuar 10 fermerë. IADK së bashku me përfaqësuesit e Drejtorisё pёr Bujqёsi, Pylltari dhe Zhvillim Rural tё  Komunës së Ferizajt dhe Shtimes, ka bërë vlerësimin e dokumantacioneve dhe ka vizituar në teren të gjithë aplikuesit për laktofriz, ku në bazë të kritereve të selektimit ka përzgjedhur  si përfitues potencial të laktofrizeve  aplikueset e paraqitura në tabelën e mëposhtme:
Nr.

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Adnan Orana

Ferizaj

Cerrnillë

2

Florim Rekaj

Ferizaj

Prelez

3

Rexhep Jetishi

Ferizaj

Kosin

 4

Asllan Maloku

Ferizaj

Kosin

5

Sahit Bytyqi

Ferizaj

Terrn

6

Ali Halimi

Shtime

Myzeqin

7

Florim Dugolli

Shtime

Pjetershtic

8

Ilir Dugolli

Shtime

Pjetershtic