en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Organizata  Joqeveritare Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë  së Kosovës (IADK) është duke zbatuar  projektin “Mundësimi i vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset rurale të Kosovës” i financuar nga Donatori Brot fűr die Welt (BfdW)  nga Gjermania.

Në kuadër të projektit të lartcekur në  aktivitetin 1.2, sipas ftesës për aplikim të publikuar më datë 02/02/2018  në Komunën e Skenderajt për përfitim të serrave, kanё aplikuar 24 fermer. IADK së bashku me përfaqësuesit e Drejtorisё pёr Bujqёsi, Pylltari dhe Zhvillim Rural tё  Komunës së Skenderajt (bashkëfinacuese për këtë aktivitet),ka bërë vlersimin e dokumantacioneve dhe ka vizituar në teren të gjithë aplikuesit për serra, ku në bazë të kritereve të selektimit ka propozuar si përfitues potencial të serrave aplikueset e paraqitura në tabelën e mëposhtme:

Lista e përfitueseve të propozuar për serra 160m²:

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Drita Mala

Skenderaj

Kopiliq i Poshtëm

2

Florentina Dervishaj

Skenderaj

Leçinë

3

Mirjeta Gucati

Skenderaj

Polac

4

Afërdita Aliçkaj

Skenderaj

Llaushë

5

Elvira Berani

Skenderaj

Klinë e Epërme

6

Shpresa Bajrami

Skenderaj

Aqarevë