en-US
 
  • Site
  • Web
Search

SHPËRNDARJA E MEKANIZMIT PËR BUJQËSI TE PËRFITUESIT

IADK është duke zbatuar  projektin "Promovimi i sektorit të bujqësisë si nxitës i rritjes ekonomike dhe punësimit “ në komunat  Lipjan, Shtime dhe Vushtrri, përkrahur nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i mandatuar nga Qeveria e Republikës Federale te Gjermanisë.

Në kuadër të projektit  në Komunën e Lipjanit dhe Shtimes  është bërë shpërndarja e makinave bujqësore për dy përfituesit shtesë  ku fermerët jane ndarë shumë të kënaqur me pajisjet qe kanë marrë , këto pajisje do të ndikojnë shumë në lehtësimin  e punëve dhe do të rrisin efikasitetin në punë dhe mirëqenien e fermerëve.

 

Pjesë e pakos kanë qenë 1 frezë 160 cm gjerësi , 1 moto kultivator , 1 frez 80 cm e gjerësi , 1 spërkatëse 400 , dhe pijatore 24 disqe ku do të shërbejnë për punimin e tokës dhe sigurimin e ushqimit për kafshë.