en-US
 
  • Site
  • Web
Search

IADK LICENCOHET NGA MBPZHR  PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE KËSHILLUESE PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL

Dje me datë 24.04.2017 IADK pajiset me licence për ofrimin e Shërbimeve Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural nga Ministrija e Bujqesisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Në bazë të rekomandimit të Komisionit për shqyrtimin e kritereve dhe procedurave për licencim të personave juridik për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural të datës 03.03.2017 IADK-së i njihet e drejta për ofrimin e shërbimeve këshilluese në bujqësi dhe zhvillim rural për 5 (pesë) vite.