en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Ekspertja holandeze e përpunimit të ushqimit Carolina Verhoeven me misionin e dytë  në Kosovë

Gjatë  periudhës  01 deri me 15 Qershor  ekspertja e përpunimit të  ushqimit Carolina Verhoeven qëndroi me mision pune në  Kosovë  .

Misioni i ekspertes ishte Përmirësimi dhe standardizimi i produkteve ndërsa objektivi i kësaj vizate u fokusua në  tri çështje:

  • Trajnimi për grupet e grave në  standardizimin e produktit,
  • Ngritja e kapaciteteve të  stafit të  departamentit të  përpunimit të  IADK-së,
  • Organizimi i një  punëtorie  në  sektorin e përpunimit me organizatat e grave për të  mësuar në  lidhje me rregullat e standardizimit  dhe cilat janë të  interesuara të  jenë  pjesë  e ombrellë  e cila do te krijohet nga shoqatat  
Ekspertja Carolina vizitoi pikat përpunuese te përkrahura nga IADK ne  Runik, , Studime shoqatën  e grave Begatia gjithashtu ka mbajtur prezantime në lidhur me rëndësinë standardizimit te produktet  dhe ka organizuar një  punëtori. Gjithashtu ka mbajtur një  trajnim për stafin e përpunimit të  IADK-së .