en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Rëndësia e standardizimit të produkteve

Çfarë do të thotë të keni një recetë të standardizuar në punën tuaj ?

“Një recetë e standardizuar është ajo recete e provuar , adaptuar, dhe riprovuar  disa herë për përdorim ne përpunim te ushqimit, dhe është gjetur se prodhon rezultate te mira dhe çdo here kur janë përdorur procedurat e sakta  me të njëjtat  të pajisje dhe të njëjtën sasi dhe cilësit e përbërëseve”.

  • I mban  konsumatorët e lumtur dhe të kënaqur
  • Recetat e standardizuar japin të njëjtin rezultat pa marrë parasysh se kush e përgatit prodhimin.
  • Prodhuesit  dhe personeli tjetër mund të bëhet familjar shume shpejt me recetat sepse janë recetat e njëjta me përbërës te njëjtë
  • Do të rrit përgjegjësinë në punë dhe do të shmang çdo problem të mundshëm në procesin e përpunimit
Çka do të thotë në qoftë se ju nuk përdorni receta të standardizuara në pikën tuaj të përpunimit?
  • Matja jo e sakte e përbërësve te produktit
  • Mosvënia e sasisë se duhur ne secilën enë 
  • Raporte( Proporcione)  jo te sakta
  • Sasia me  e madhe e prodhuar se sa e planifikuar

Filloni duke punuar vetëm me një recetë në të njëjtën kohë.

Rishiko  recetat me qellim   të standardizimit te produktit. Shikoni për të

parë nëse receta përmban informacionet  e mëposhtme:

1. Titulli  i produktit

2. Kategoria e produktit

3. Përbërësit

4. Pesha / vëllimi për çdo përbërës

5. Udhëzime e përgatitjes

6. Temperatura dhe koha e zierjes, nëse është e përshtatshme

7. Zierja dhe mbushja, pasterizimi

8. Produkti final

9. Pajisjet  dhe vegla për t'u përdorur (kavanoza, të pastër, kapele, etj)

10 Emri i Brandit dhe etiketa me te dhëna te saktë