en-US
 
  • Site
  • Web
Search

Shpërndarja e makinave mjelëse për dhi dhe pakot higjenike

IADK-ja është duke e implementuar projektin: “Edukimi dhe Konsolidimi i Fermerëve të Kosovës” (ECoFK) nga  donatoret FCA - Finlanda, EED - Gjermania dhe CoS - Suedia.

Në kuader të ketij projekti IADK me datën 29.04.2013 ka bërë shperndarjen e makinave mjlëse për dhi dhe pakot higjenike, ku kanë perfituar 13 fermerë të dhive. Varsishtë ngu numri i dhive fermerët kanë përfituar nga 1 dhe 2 makina mjelëse, ku secila makinë mjlëse ka nga dy tufa mjelëse dhe nga një pako higjenike. Pakoja higjenike përmban keto pajisje: acid dhe baze për pastrimin e makinave mjelëse, jod për dezinfektimin e gjirit të dhive, CMT testin për identifikimin e mastitit, gotat për paramjelje, gotat për dezinfektim të gjirit dhe tri lloje të brushave për pastrimin e makinave mjelëse.

Lista e përfituseve:

Nr.

Emri&Mbiemri

Komuna

Fshati

Numri i makinave

Pako higjenike

1

Fadil Shala

Drenas

Vuqak

2

1

2

Bukurije Bucolli

Drenas

Poklek

2

1

3

Miftar Gashi

Drenas

Orllat

2

1

4

Mujë Jashari

Skenderaj

Aqarevë

2

1

5

Bashkim Ejupi

Skenderaj

Baks

1

1

6

Asim Krasniqi

Vushtrri

Gojbulë

2

1

7

Aferdita Demaj

Mitrovice

Shupkovc

1

1

8

Gzim Kosumi

Podujevë

Dvorisht

1

1

9

Shaban Murati

Vushtrri

Bequk

1

1

10

Bajram Istrefi

Mitrovicë

Stanterg

1

1

11

Havushe Bunjaku

Kishnic

Graqanic

1

1

12

Skender Bajraktari

Drenas

Kishnarek

1

1

13

Haki Gerguri

Drenas

Godanc

1

1

 

Me qellim të letsimit të procesit të mjeljes dhe shfrytzimit sa me të mire të makinave mjelëse, IADK-ja ka përgaditur edhe planin e ndertimit të vendit të mjeljes, ku secili përfitues do të bëjë rregullimin e vendit të mjeljes.

Platforma e rregullimit të vendit të mjeljes së dhive varësishte nga numri i dhive në mjelje:

IADK-ja do të vashdojë të përkrah sektorin e dhive dhe deleve me aktivitet të tjera, ku gjatë këtij viti do të mbahen trajnime të rregullta për fermerët me qellim të përisimit të kualitetit të qumështit, balancimin e racioneve ushqyese dhe menaxhimit sa me të mir të fermave. Po ashtu fermeret e deleve do te perkrahen edhe me makina per qethjen e deleve.