en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Temat e trajnimit për muajin Prill 2012

Përpunimi i ushqimit

Data

Tema te planifikuara

Sektori

Vendi

Trajnues

Pjesëmarrës

 

 

02 Prill

2012

 

 

Reçel vishnje

 

 

 

Përpunim I pemëve

 

 

 

Novolan

Vushtrri

 

 

H.Zeneli

 

 

 

Fermeret

përpunueset e

Pemëve

02 Prill

 

Djathi Gauda

Vazhdimi I procesit - te djathit Gauda

 

 

Përpunimi i qumështit

 

 

Drenas (Krajkove)

 

H.Veseli

Përpunueset e qumështit

04 Prill

 

 

 

 

 

Sistemi HACCP

 

Diskutim rreth djathërave te përpunuara

 

Përpunimi i qumështit

 

 

Podujeve

 

Drenas (Krajkove)

H.Veseli

 

 

 

 

Përpunueset e

qumështit

06 Prill

 

Sistemi HACCP

 

Diskutim rreth djathërave te përpunuara

 

Përpunimi i qumështit

 

 

 

Podujeve

 

Drenas (Krajkove)

 

 

 

 

H.Veseli

 

 

 

 

 

Përpunueset e

qumështit

 

09 Prill

 

 

Testi vlerësues

 

 

Përpunimi i qumështit

 

 

Podujeve

Drenas (Krajkove)

H.Veseli

 

 

 

Përpunueset e

qumështit

23 Prill

 

Kompot I përzier me pemë

 

Përpunim i pemëve

 

Novolan

Vushtrri

H.Zeneli

 

Fermeret

Përpunueset e

Pemëve

 

Posted in: Përpunim