en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Temat e trajnimit për muajin Mars 2012

Përpunimi i ushqimit

 

 

 

 

 

 

 

Data

Tema te planifikuara

Sektori

Vendi

Ora

Trajnues

Pjesëmarrës

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Mars

2012

 

 

Mikrobiologjia e djathit

 

 

 

Përpunimi i qumeshtit

 

 

 

Podujeve

Drenas (Krajkove)

 

 

10:00 - 11:30

14:00 - 15:30

 

 

H.Veseli

 

 

Përpunueset e

qumështit

 

 

 

 

 

 

 

09 Mars

 

 

Mbajtja e shënimeve

 

 

Përpunimi i qumeshtit

 

 

Podujeve

Drenas (Krajkove)

 

10:00 - 11:30

14:00 - 15:30

 

H.Veseli

 

 

 

Përpunueset e

qumështit

 

 

 

 

 

H.Veseli

 

 

 

 

12 Mars

 

 

 

Hapat e përfitimit të djathit

 

Standardizimi I produkteve

 

Përpunimi i qumeshtit

 

 

 

 

 

Drenas (Krajkove)

 

12:00 - 13:30

 

13:30 - 15:00

 

 

 

Përpunueset e

qumështit

 

 

 

 

 

H.Veseli

 

 

 

 

16 Mars

 

 

 

Hapat e përfitimit të djathit

 

Standardizimi I produkteve

 

Përpunimi i qumeshtit

 

 

 

Podujeve

 

12:00 - 13:30

 

13:30 - 15:00

 

Përpunueset e

qumështit

 

 

 

 

19 Mars

 

 

 

Djath me yndyrë

 

 

Djath pa yndyre

 

 

 

 

 

 

Përpunimi i qumeshtit

 

 

 

 

 

 

Drenas (Krajkove)

 

 

 

12:00 - 13:30

 

13:30 - 15:00

 

 

 

H.Veseli

 

 

 

 

 

 

 

Përpunueset e

qumështit

 

23 Mars

 

 

 

Djath me yndyrë

 

 

Djath pa yndyre

 

 

 

 

 

 

Përpunimi i qumeshtit

 

 

 

 

 

 

Podujeve

 

 

 

12:00 - 13:30

 

 

 

13:30 - 15:00

 

H.Veseli

 

 

 

 

 

 

 

Përpunueset e

qumështit

 

 

 

 

 

H.Veseli

 

 

26 Mars

 

 

Djath me majdonoz, ereza

Kaqkavalli

 

Përpunimi i qumeshtit

 

 

 

Drenas (Krajkove)

 

12:00 - 13:30

13:30 - 15:00

 

 

Përpunueset e qumeshtit

 

 

 

 

 

 

H.Veseli

 

 

 

28 Mars

 

 

Djath me majdonoz, ereza

Kaqkavalli

 

Përpunimi i qumeshtit

 

 

 

Drenas (Krajkove)

 

12:00 - 13:30

13:30 - 15:00

 

 

Përpunueset e qumeshtit

 

 

 

 

 

 

H.Veseli

 

 

30 Mars

 

Djathi Gauda

Vazhdimi I procesit - te djathit Gauda

Përpunimi i qumeshtit

 

Podujeve

 

12:00 - 13:30

13:30 - 15:00

 

Përpunueset e qumeshtit

 

Posted in: Përpunim