en-US
 
  • Site
  • Web
Search

IADK  VAZHDON TRAJNIMET ME TË RINJTË NË SEKTORIN E BUJQËSISË

Në kuadër të projektit “Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë”,  IADK  ёshtё duke vazhduar mbajtjen e trajnimeve me grupete tё rinjёve nё sektorin e pemёtarisё dhe blegtorisё. Trajnimet mbahen me qёllim tё avancimit tё njohurive pёr tё rinjёt qё merren apo kanë potencial për t’u marrë me bujqësi.

     

Programi i trajnimeve ёshtё i dizajnuar me trajtimin e temave mё tё rёndёsishme pёr praktikat e prodhimit bujqёsor nё sktorёt pёrkatёs tё bujqёsisё, duke kombinuar pjesёn teorike me ofrimin e njohurive praktike nё teren.   


Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për Shoqërinë Civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).