en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Ftohen të gjithë fermerët/përpunuesit/tregëtarët të vegjël në Komunën e Zveçanit që të aplikojnë për grante përmes plotësimit të aplikacionit.

Aplikacionin në gjuhën shqipe mund ta shkarkoni këtu

Aplikacionin në gjuhën serbe mund ta shkarkoni këtu

Aplikacionet e plotësuara mund të dorëzohen deri më 22/03/2019, deri në ora 14:00 në:

1.Komunën e Zveçanit- Zyra e Bujqësisë nr.16

2.Qendrën për komunitete , fshati Lipë/Kelmend tek Agron Kelmendi

3. Zyret e IADK-së, fshati Sfaraçak i Ulët nr.11 42000 Vushtrri

Aplikacionet e plotësuara duhet të futen në zarf dhe të dorezohën në pikat kyqe të paraqitura më lart. Pasi ta dorëzoni aplikacionin ju lutem nënshkruani në listën e konfirmimit