en-US
 
  • Site
  • Web
Search


IADK është duke zbatuar projektit “Mundësimi i Vetëpunësimit të rinisë dhe grupeve të margjinalizuara në viset rurale të Kosovës “ projekt trevjeçar 2017 - 2019 i përkrahur nga Donatori Bread for the Word (BftW) nga Gjermania. Projekti përfshinë komunat  Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Leposaviq, Zubin Potok, Shtime  dhe Ferizaj.

Një prej objektivave të projektit është rritja e mundësive për punësim nëpërmjet punës praktike dhe trajnimit profesional për studentët dhe bujqit e rinjë. Në kuadër të këtij projekti janë paraparë edhe aktivitetet siç janë: Trajnime për punë praktike, sistemimi në punë praktike dhe puna praktike për studentët.

IADK ka bërë shpalljen për aplikimin e studentëve dhe punë praktike për vitin 2019 ku janë paraqitur 24 Studentë te viti të tretë apo të diplomuar dhe sipas kritereve të përcaktuara dhe janë përzgjedhur 10 prej tyre.

Lista e studenteve të përzgjedhur:

Nr.

Emri & Mbiemri

Komuna

1

Fitore Zeneli Uka

Vushtrri

2

Albesa Beqiri

Vushtrri

3

Hata Hajra-Rukolli

Skenderaj

4

Arbesa Lushtaku

Skenderaj

5

Ema Kurshumliju

Mitrovicё

6

Leonora Hajra

Mitrovicё

7

Hasan Cena

Mitrovicё

8

Donjeta Fejzullahu

Mitrovicё

9

Fisnik Neziraj

Shtime

10

Blerona Ahmeti

Ferizaj

Vërejtje: Të gjithë të përzgjedhurit do të kontaktohen nga IADK  për fillimi e 5 sesioneve të trajnimeve.