en-US
 
  • Site
  • Web
Search

TRAJNIME PRAKTIKE - KRASITJES DIMËRORE PËR PEMËT FRUTORE

Krasitja dimërore është një prej masave pomoteknike më të rëndësishme në pemishte dhe aplikohet me qëllim të arritjes së objektivave për të cilat i kultivojmë pemët frutore. Me qellim të ngritjes së njohurive rreth krasitjes dimërore dhe punëve tjera të rëndësishëm në pemishte, IADK do të organizojë trajnime praktike rreth krasitjes së pemëve frutore në këto komuna Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Drenas dhe më gjerë.

Ftohen fermerët të cilët kultivojnë pemë frutore dhe të gjitha ata që mendojnë të merren me ketë veprimtari që të marrin pjesë në trajnimin që organizohet nga IADK. Ky trajnim praktik mbahet nga ekspertët e IADK-së dhe është falas.

Trajnimi mund te organizohet edhe në komuna tjera të Kosovës me kërkesë të fermerëve të interesuar. Trajnimi praktik i krasitjes së mollës, arrës, mjedrës dhe pemëve tjera frutore do të organizohet në këto komuna sipas orarit:

Orari mbajtjes së trajnimeve profesionale për krasitjen e pemëve frutore

Projekti BfdW

Komuna

Vendi

Data

Ora

Mitrovicë

Vaganicë

12.02.2019

10.00

Vushtrri

Nadakovc

19.02.2019

14.00

Drenas

Korroticë e Epërme

20.02.2019

10.00

Skenderaj

Burojë

20.02.2019

14.00