en-US
 
  • Site
  • Web
Search

PËRZGJEDHJA E 42 PËRFITUESEVE NGA SEKTORE TË NDRYSHËM

IADK është duke zbatuar projektin Përkrahja e fermerëve të vegjël me pajisje dhe promovimi i energjisë së ripërtërishme”  financuar nga Bread for the World. Në kuadër të projektit për përfitimin e grantit kane aplikuar 58 fermer nga 5 komuna  Mitrovicë , Vushtrri , Skenderaj , Zubin Potok dhe Shtime, ku pas daljes në terren të komisionit dhe verifikimit të gjendjes kemi bërë poentimin dhe përzgjedhjen e 42 përfitueseve nga sektorë të ndryshëm në komunat ku shtrihet projekti.

Fermerët janë ndarë shumë të kënaqur me grantin e fituar dhe se janë shprehur të gatshëm të bashkpunojnë në të ardhmen me ekspertët e IADK-së për njëe prodhimtari më të qëndrueshme në sektorët e bujqësisë ku kanë fituar grant.