en-US
 
  • Site
  • Web
Search


IADK është duke organizuar punëtori 1 ditore në 7 regjionet e Kosovës ku do marrin pjesë  zyrtarë nga MBPZHR-ja, zyrat rajonale, drejtoritë komunale të bujqësisë , shoqëri civile zyrtarë nga dogana,  kompani dhe eksportues të produkteve bujqësore.

Në këto punëtori do të shtjellohen përparësitë e MSA-së, obligimet si dhe do të diskutohen sfidat me të cilat ballafaqohen fermerët dhe bizneset në punët e tyre.

Datat për mbajtjen e  Punëtorive:

Nr.

Komuna / Regjioni

Koha fillimi

Data

1

Prizren

10:00-15:00

06.09.2018

2

Gjakovë

10:00-15:00

11.09.2018

3

Pejë

10:00-15:00

13.09.2018

4

Gjilan

10:00-15:00

18.09.2018

5

Mitrovicë

10:00-15:00

20.09.2018

6

Ferizaj

10:00-15:00

25.09.2018

7

Prishtinë

10:00-15:00

27.09.2018