en-US
 
  • Site
  • Web
Search


IADK fton fermerët për aplikim për grante në kuadër të projektit “Mbështetja e zinxhirit të vlerave të BMA përmes krijimit të punësimit dhe vazhdimit të eksportit”, përkrahur nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, mandatuar nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë.

Projekti do të mbështesë fermerët te cilët janë të angazhuar në sektorin e Bimëve Mjekësore dhe Aromatike sidomos në zonat rurale përmes shpërndarjes së granteve, dhe asistencës profesionale, me qëllim të krijimt të të ardhurave, përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe fuqizimit të sektorit.

Kërkesën për dërgimin e aplikacionit mund ta bëni në këto e-mail  

E-mail:  egzon.gerxhaliu@outlook.com

sherif.mehmeti@hotmail.com

hajraegzona@gmail.com

Tel: +383 (0) 044 777 046

Tel: +383 (0) 049 777 036